Medarbetarwebben

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 228 sidor som är taggade med Hippologi:

Ögonsjukdomen MCOA och färgen silver orsakas av samma förändring i genen PMEL

Equine Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) är en ärftlig ögondefekt hos häst. MCOA är ett syndrom som ger upphov till en rad morfologiska förändringar i ögat. Exempel på symtom är

Ledbehandling med autologt konditionerat serum

Behandling med så kallat autologt konditionerat serum (ACS), som bland annat säljs under handelsnamnet IRAP, används för att behandla ledinflammation hos hästar. ACS tillverkas av hästens eget blod,

Hästens rörelsemönster i skritt vid en frambenshälta

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas metoder för övriga

Hippolog - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Förändringen från draghäst till ridhäst syns i arvsmassan

Bardigiano är en italiensk hästras som traditionellt har använts inom jordbruket. Efter andra världskriget sjönk efterfrågan och rasen minskade till 155 individer. Idag finns ca. 3 000

Equine Cultures in Transition 2021  - Past, Present and  Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges Equine Cultures in Transition Conference - Past, Present and Future Challenges mia.hellstrom@slu.se equine studies,

Hippocampusdagen 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampusdagen 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampusdagen 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man? mia.hellstrom@slu.se Den 6 november hölls den årliga Hippocampusdagen vid SLU. På grund av smittläget var det endast möjligt att

Mekanismer vid utveckling av resistens hos spolmask

Spolmask är en vanlig parasit hos föl över hela världen. Kraftig infektion kan orsaka livshotande förstoppning och föl avmaskas därför rutinmässigt mot spolmask. Ett allmänt överanvändande av

HästSverige lanserar nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på kunskapssajten www.hästsverige.se . Nu lanseras ett helt nytt foderstatsprogram

HästSverige lanserar nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på kunskapssajten www.hästsverige.se . Nu lanseras ett helt nytt foderstatsprogram

Kartläggning av gener kopplade till kallblodssyndrom

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan

Parasiter hos häst – en vanlig orsak till kolik?

Kolik är vanligt förekommande hos häst, och kan i vissa fall vara livshotande. En orsak till kolik är parasitskador, vilket kan förebyggas med hjälp av avmaskningsmedel. Flitigt användande av

Loading…