Hoppa till huvudinnehåll

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 49 sidor som är taggade med Hippologi:

Inspelning av djurskyddskonferensen 2021

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd genomfördes den 30:e november 2021, med temat ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar

Resistensen mot avmaskningsmedel breder ut sig hos hästens spolmask

Sedan drygt 15 år är hästens spolmask resistent mot avmaskningsmedel med ivermektin i Sverige. Idag är läget likadant på stuterier på Island, och på svenska stuterier har parasiten även utvecklat

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges Equine Cultures in Transition Conference - Past, Present and Future Challenges mia.hellstrom@slu.se equine studies,

Varför drabbas hästar av fri fekal vätska?

Varför blir vissa hästar drabbade av så kallad fri fekal vätska? Är det hästens foder som är sambandet eller visar bakterierna i träcken någon typ av störning i hästens mage och tarm? Det har Katrin

Maria Vilain Rørvang

Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, animaliegruppen. Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, beteende och skydd. Min

Hippocampusdagen 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampusdagen 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man? mia.hellstrom@slu.se Den 6 november hölls den årliga Hippocampusdagen vid SLU. På grund av smittläget var det endast möjligt att

HästSverige lanserar nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på kunskapssajten www.hästsverige.se . Nu lanseras ett helt nytt foderstatsprogram

Studie vill fånga upp unga ryttares delaktighet

Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Eller begränsas de av oskrivna regler som kan vara ett hinder? Det är

HästSverige lever vidare tack vare stort ekonomiskt stöd

Webbplatsen HästSverige, som förmedlar fakta och förklarar forskning på ett begripligt sätt, har varit hotad på grund av brist på finansiering. Nu står det klart att HästSverige lever vidare, efter

Eurohorse2020

Eurohorse 2020 vanja.sandgren@slu.se SLU finns på plats i Göteborg, på Svenska Mässan, med forskare, lärare, studenter och studentkommunikatörer tillsammans med Svenska Hästavelsförbundet. Vi

Loading…