Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future One Health

SLU Future One Health. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 313 sidor som är taggade med SLU Future One Health:

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 15 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

EU:s nya markdirektiv har potential men kräver ändringar

EU-kommissionens förslag till ett direktiv för att skydda och återställa mark, Soil Monitoring Law, har potential att bidra till en mer hållbar markanvändning. På sikt skulle det främja ett uthålligt

Workshop-Miljöanalys

Förbättra din forskning med data från SLU:s miljöövervakning futureonehealth@slu.se Känner du till SLU:s miljöanalys? Vet du att du kan använda data till din egen forskning från SLU:s olika

Vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket skadade humlor i stort experiment

Skärpt reglering inom EU skulle skydda pollinatörer från bekämpningsmedel som används inom jordbruket. Men ett stort fältförsök med humlor som placerades ut i äppel- och rapsodlingar i åtta länder

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Meat4FuturesVidSLU

Framtiden för kött – workshop och diskussion för SLU:s studenter och anställda futurefood@slu.se Vilken roll spelar kött i kosten och kulturen? Vilken framtid är bäst för svenska djuruppfödare? Det

Tvärvetenskap i utbildningen

Hur utvärderar jag studenternas kunskap inom tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till en inspirerande eftermiddag med målsättningen att varje deltagande lärare får kompetenser inom

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production futureonehealth@slu.se Detta seminarium fokuserar på hur vi kan minska användningen av

Du vet aldrig vilka konsekvenser ett samtal kan få

”Människor är fantastiska! Om man sätter dem i ett rum och låter dem vara sig själva, inte bara den intellektuella delen, utan hela sig själva, då får vi höra underbara berättelser. Du vet aldrig

Climate conversation

Klimatsamtal: Livsmedelstrygghet och sambandet mellan humanitärt bistånd,  utveckling och fred agnes.bondesson@slu.se SLU Global and de fyra Framtidsplattformarna på SLU anordnar en rad

Urbana planteringar med naturen som förebild

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt Idag bor en stor del av

Loading…