Medarbetarwebben

SLU Future One Health

SLU Future One Health. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 686 sidor som är taggade med SLU Future One Health:
Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Ny rapport: Grön rehabilitering som behandling på lantgård

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever 7 % av den vuxna befolkningen allvarlig psykisk påfrestning och många av dessa blir sjukskrivna för utmattningssyndrom. Forskning har visat att rehabilitering i

Ny rapport: Grön rehabilitering som behandling på lantgård

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever 7 % av den vuxna befolkningen allvarlig psykisk påfrestning och många av dessa blir sjukskrivna för utmattningssyndrom. Forskning har visat att rehabilitering i

Terapeutisk ornitologi: hur kan fågelskådning ha positiv påverkan på vår mentala hälsa?

Terapeutisk ornitologi: hur kan fågelskådning ha positiv påverkan på vår mentala hälsa?

Piotr Tryjanowski vid universitetet i Poznań, Polen, har nyligen publicerat en bok om fågelskådning och hälsa. Den finns bara på polska än så länge men nu har du chans att höra honom berätta om detta

Terapeutisk ornitologi: hur kan fågelskådning ha positiv påverkan på vår mentala hälsa?

Terapeutisk ornitologi: hur kan fågelskådning ha positiv påverkan på vår mentala hälsa?

Piotr Tryjanowski vid universitetet i Poznań, Polen, har nyligen publicerat en bok om fågelskådning och hälsa. Den finns bara på polska än så länge men nu har du chans att höra honom berätta om detta

Varför gillar en del malariamyggor människor medan andra föredrar djur?

Varje år rapporteras över tvåhundra miljoner malariafall världen över och cirka fyrahundratusen patienter dör på grund av sjukdomen. Malaria överförs av olika arter av malariamyggor som har olika

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Klimatdialoger

KLIMATDIALOG – En intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar 29 april – Boka in i kalendern redan nu! Under 2021 och 2022 kommer IPCC lansera sin Sixth Assessment Report (AR6) som presenterar

Ny folder: One Health vid SLU

Idag förflyttar sig människor och djur över jordklotet vilket bidrar till en ökad risk för spridning av smittämnen. Forskning inom One Health, som handlar om samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa

Utlysningar

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Future One Health medel för aktiviteter som stödjer forskningssamarbeten

Klimatdialog 29 April

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april! Under 2021 och 2022 kommer IPCC lansera sin Sixth

Webbinarium: Metoder för en hållbar animalieproduktion på gårdsnivå

Webbinarium: Metoder för en hållbar animalieproduktion på gårdsnivå

Webbinarium: Metoder för en hållbar animalieproduktion på gårdsnivå janne.nordlund.othen@slu.se Hur implementerar vi hållbarhetsaspekter på gårdsnivå från gröda till ko? Lantbruket står inför stora

Loading…