CV-sida

Amanda Gabriel

Amanda Gabriel
Universitetsadjunkt i miljöpsykologi, med tvärvetenskapliga kompetenser och pedagogisk erfarenhet.

Presentation

Jag arbetar till stor del med undervisning, administration och forskning i miljöpsykologi med inriktning mot människans utveckling och välbefinnande i relation till utomhusmiljöer. Jag är speciellt intresserade av hållbar användning av natur för barn och unga för ett bättre samhälle.

Undervisning

Jag arbetar med Masters programmet Outdoor Environments for Health and Well-Being, där jag medverkar i ett flertal kurser på temat natur och utemiljöns betydelse för hälsa, människa utveckling, välbefinnande, och i moment som rör barns utemiljöer.

https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/masters-programmes/outdoor-environments-for-health-and-well-being-masters-programme/

Bakgrund

Masterexamen i landskapsarkitektur med inriktning mot miljöpsykologi från SLU. Outdoor Environments for Health and Well-being.

Masterexamen i Media och Kommunikation från Malmö Universitet. 

Kandidatexamen i litteraturstudier, ett tvärvetenskaplig program med inrikting humaniora och samhällevetenskap, från UNICAMP i Brasilien och Sorbonne Nouvelle, i Franrike. 

 

 

 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415233, +46735186432
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp