Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 731 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
NJ-fakultetens nyhetsbrev

NJ-fakultetens nyhetsbrev

NJ-fakulteten ger sedan mars 2018 ut ett nyhetsbrev. De produceras och publiceras efter att fakultetsnämnden har haft sina möten. Det ges ut på både svenska och engelska. 2018 Svenska Juni Maj Mars

Marint faunaväkteri

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att

Marint faunaväkteri

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att

Marint faunaväkteri

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att

SLU höjer sin röst i Almedalen

SLU höjer sin röst i Almedalen

Vem kan man lita på när det gäller information om mat? Vilka megatrender behöver stadsutvecklare ta hänsyn till? Hur kan djur- och naturupplevelser stärka människors välbefinnande? Vad räcker skogen

Ekonomi - hållbar utveckling

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

2018-05-03 Hanna B

När bär du knytblus? Knytblus. Ett förlegat klädesplagg som över en natt fick oväntad renässans. Att bära knytblus dagen efter att Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius avgått blev

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Garnfisket efter torsk i kustområdet söder om Blekinge har i stort sett försvunnit, delvis på grund av växande sälpopulationer som skadar näten. Idag fångas en del av torsken istället med sälsäkra

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Garnfisket efter torsk i kustområdet söder om Blekinge har i stort sett försvunnit, delvis på grund av växande sälpopulationer som skadar näten. Idag fångas en del av torsken istället med sälsäkra

Klorockan vanlig på djupet i Kosterhavet

En omfattande kartläggning av fiskfaunan i Kosterhavets nationalpark visar att klorockan är ovanligt talrik i området. Även andra broskfiskar, som blåkäxa och havsmus, påträffas i nationalparkens

Hållbarare matvanor med hjälp av konst, design och gastronomi

Vad kan den mer traditionella forskningen lära av designen, konsten och gastronomin för att underlätta ett systemskifte mot hållbarare framtida matproduktion och matvanor? Detta kommer att diskuteras

Dekanbrev

Sommarlust och satsningar Sommar - en nästan mytisk period av lust och fägring och ledighet men också försöka ta itu med allt som försummats under vårterminen och ansökningstider. Sommarpyssel finns