Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 918 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser? OBS! För att få SLU som hemuniversitet måste du anmäla dig till och bli

Torsken i Östersjön är nära en kollaps

Torsken i Östersjön är illa ute. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre. Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i en populärvetenskaplig artikel i tidskriften

Studie från unik ”tidsmaskin”

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. En nyligen publicerad studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att uppvärmningen gör att

Studie från unik ”tidsmaskin”

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. En nyligen publicerad studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att uppvärmningen gör att

Gästforskarprogram

Gästforskarprogram

Gästforskarprogram för att främja spännande och viktiga forskningssamarbeten genom att bjuda in gästforskare från hela världen att berika och berikas av verksamheten vid NJ-fakulteten och SLU.

Utlysningen inom August T Larssons gästforskarprogram

Utlysningen inom August T Larssons gästforskarprogram

Snart är det dags för en ny omgång av den återkommande utlysningen inom August T Larssons gästforskarprogram. Utlysningen förväntas vara öppen mellan augusti och oktober, detaljerad information

Ny Resurs ute

Du har längtat. Du har väntat. Du har undrat. När kommer nästa Resurs??? Nu vet vi svaret. Resurs kom idag. Tjo-hoo. Den finns i din mejl. Leta där. Här är adressen https://resurs.slu.se/ . Då kommer

Maria A. Karlsson

Maria A. Karlsson

I'm a PhD student at the department of Molecular Sciences. My project, entitled Stability of UHT milk and the impact of raw milk quality, is a collaboration between SLU, Norrmejerier and Tetra Pak

Ny Resurs ute

Du har längtat. Du har väntat. Du har undrat. När kommer nästa Resurs??? Nu vet vi svaret. Resurs kom idag. Tjo-hoo. Den finns i din mejl. Leta där. Här är adressen https://resurs.slu.se/ . Då kommer

NJ-fakultetens prefekter utsedda

NJ-fakultetens prefekter utsedda

Prefekter vid SLU utses för tre år. Nu är prefekterna vid NJ utsedda för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. Det är dekanen som utser prefekter men alla medarbetare vid en institution kan föreslå

NJ-fakultetens nyhetsbrev

NJ-fakultetens nyhetsbrev

NJ-fakulteten ger sedan mars 2018 ut ett nyhetsbrev. De produceras och publiceras efter att fakultetsnämnden har haft sina möten. Det ges ut på både svenska och engelska. Länk till den engelska

Torsken i Östersjön är nära en kollaps

Torsken i Östersjön är illa ute. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre. Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i en populärvetenskaplig artikel i tidskriften

Loading…