Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 936 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

R8-10/11E Sortförsök ekologisk spannmål

Ekologisk sortprovning av korn och havre utförs årligen i försök på fyra olika platser. Resultaten från sortprovningen redovisas årligen i Nytt-blad från institutionen. PM 2019

Frågor och svar om antagning till docent vid NJ-fakulteten

Frågor och svar om antagning till docent vid NJ-fakulteten

Varför bli docent? För den som vill etablera sig som forskare vid SLU innebär docentkompetensen att man visar att man är en självständig forskare och att man har visioner för egen forskning och

Antagning till docent vid NJ-fakulteten

Antagning till docent vid NJ-fakulteten

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Hur arbetar vi med mångfald på SLU

Hur arbetar vi med mångfald på SLU

Hur arbetar vi med mångfald på SLU, hur blir vi bättre och mer medvetna? li.gessbo@slu.se Presentation och workshop med Barakat Ghebrehavariat: Hur kan vi löpande identifiera risker, analysera

Hur arbetar vi med mångfald på SLU

Hur arbetar vi med mångfald på SLU

Hur arbetar vi med mångfald på SLU, hur blir vi bättre och mer medvetna? li.gessbo@slu.se Presentation och workshop med Barakat Ghebrehavariat: Hur kan vi löpande identifiera risker, analysera

Hållbar utveckling

Människans aktiviteter påverkar och påverkas av naturens resurser hela tiden. Vill du veta mer om hållbar utveckling i naturliga och sociala sammanhang? Då kanske det här masterprogrammet i hållbar

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? CTA Rural development Har du

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? CTA Environmental economics Har du

Miljökommunikation

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor. På programmet lär sig studenterna att förstå kommunikationsprocesser, att skapa

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser? CTA EnvEuro Har du missat att anmäla dig innan 15 april? Ingen fara,

Disp Anne Kirstine Eriksen

Disp Anne Kirstine Eriksen

The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases - emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors maisam.ali@slu.se Anne Kirstine Eriksen försvarar sin avhandling