Hoppa till huvudinnehåll

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 455 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Disp Brooke Micke

Diversifying the utility and species composition of Nordic forage systems New fractionation methods and novel native legume species charlotta.eriksson@slu.se Brooke Micke försvarar sin

Öppet hus om bin och pollinering

anna.lundmark@slu.se För att stärka forskning och utbildning kring honungsbin i Sverige håller ett nytt centrum på att etableras på SLU. Centret ska bli en plattform för forskare inom biodling,

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

NJ-fakulteten

Här hittar du information som är specifik för dig som hör till NJ-fakulteten. Sådant som rör alla anställda finns på de centrala sidorna, se huvudmenyn.

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Lic Daniel Malnes

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts charlotta.eriksson@slu.se Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Utlysning miljöanalysmedel 2024

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt som genomförs under 2024. Sista ansökningsdag är den 29 september 2023. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Program Övergödning ingår ej

Save the date! NJ fakultetsdag

NJ:s fakultetsdag – Vetenskapens roll i det moderna samhället internkommunikation@slu.se Nu är det dags för NJ:s fakultetsdag. Den har temat Vetenskapens roll i det moderna samhället och hålls på

Disp Hung Van Do

Fruit tree-based agroforestry on sloping uplands in northwest Vietnam Effects on soil conservation, tree-crop performance and weed management charlotta.eriksson@slu.se Hung Van Do försvarar sin

Loading…