Hoppa till huvudinnehåll

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 463 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

Examensarbeten inom NJ-fakulteten

Här hittar du riktlinjer, blanketter och information om lediga examensarbeten på institutionerna. Samordning För vissa huvudområden gäller att examensarbete/självständigt arbete kan genomföras på

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

nj docenter

Välkommen till vårens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten internredaktionen@slu.se Välkommen till docentföreläsningar vid NJ-fakulteten den 18–19 mars. Föreläsningarna hålls i Sal L i

SLU Future One Healths oppna utlysningar 2024

SLU Future One Health ger finaniellt stöd för att stimulera och stärka SLU:s tvärvetenskapliga expertis inom området One Health. Dessa två utlysningar är öppna för alla forskare vid SLU och stänger

PhD Halftime Seminar by Erica Packard

Erica Packards halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Erica Packards halvtidsseminarium. Titel: (ännu ej fastställd) Opponent: Mohammad Bahram, universitetslektor vid

SLU Skogsskadecentrum utlyser kortsiktig övervakningsprojekt

SLU Skogsskadecentrum utlyser projekt med inriktning på övervakning av skogsskador. Det avser kortsiktiga övervakningsprojekt som fokuserar på metodutveckling och kommer att genomföras 2024 eller

Workshop: Så blir din aktivitet en succé på på SciFest

anna.lundmark@slu.se Har du idéer till SciFest men vet inte hur du ska genomföra dem? Är du intresserad av populärvetenskap och forskningsinformation riktad till barn och ungdomar? Välkommen till

Workshop: Så blir din aktivitet en succé på på SciFest

Workshop: Så blir din aktivitet en succé på på SciFest anna.lundmark@slu.se Har du idéer till SciFest men vet inte hur du ska genomföra dem? Är du intresserad av populärvetenskap och

Disp Arvid Stiernström

Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden charlotta.eriksson@slu.se Arvid Stiernström försvarar sin avhandling "Beyond the Minefield Mining, Development, and

Disp Le Yu

Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating systems charlotta.eriksson@slu.se Le Yu försvarar sin avhandling "Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

NJ-fakultetens stipendier - viktig info

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare och forskarstuderande. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade. Utbetalning

Loading…