Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 829 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
Valförrättarprotokoll 2018

Valförrättarprotokoll 2018

Vid varje val upprättas ett valförrättarprotokoll efter att röstningen är genomförd. Här är det protokoll som sattes upp av NJ:s valberedning efter valet 2018. Klicka här för att komma till

Annica Andersson

Annica Andersson

annical Min forskning har varit inriktad på karakterisering av kostfibrer i spannmål för livsmedelsanvändning. Jag har bland annat studerat hur primärproduktionen, både vad gäller sortval och

Inbjudan til NoR 2018 i Uppsala

Inbjudan til NoR 2018 i Uppsala

marten.granert@slu.se Torsdagen den 29 november klockan 10.30 kommer utmärkelsen ”För Nit och Redlighet i rikets tjänst” att delas ut på Ultuna. Ceremonin äger rum i Loftets hörsal, Duhrevägen 8 på

#pluggahållbart

#pluggahållbart

Lös miljöproblemen! Lös världens livsmedelsförsörjning! Lös energiproblemen! Rädda världen!? #pluggahållbart

Disp Tafesse Tirkaso

Disp Tafesse Tirkaso

Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis johanna.nilsson@slu.se Wondmagegn Tafesse Tirkaso försvarar sin avhandling "Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis" den 16 november 2018 kl.

Disp Elvira Caselunghe

Disp Elvira Caselunghe

Deliberations on nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation. johanna.nilsson@slu.se Elvira Caselunghe försvarar sin avhandling "Deliberations on nature. Swedish

Disp Elvira Caselunghe

Disp Elvira Caselunghe

Deliberations on nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation. johanna.nilsson@slu.se Elvira Caselunghe försvarar sin avhandling "Deliberations on nature. Swedish

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår försöksstation är en del av

Om NJV

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Disp Mahafuzur Rahman

Disp Mahafuzur Rahman

Amyloid Aggregates: Detection and Interaction johanna.nilsson@slu.se M. Mahafuzur Rahman försvarar sin avhandling "Amyloid Aggregates: Detection and Interaction" den 7 december 2018 kl 9.00.

Disp Mahafuzur Rahman

Disp Mahafuzur Rahman

Amyloid Aggregates: Detection and Interaction johanna.nilsson@slu.se M. Mahafuzur Rahman försvarar sin avhandling "Amyloid Aggregates: Detection and Interaction" den 7 december 2018 kl 9.00.