Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 762 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
Horizon 2020 Proposal Writing Course

Horizon 2020 Proposal Writing Course

lars-erik.lindell@slu.se The Grants Office have invited Enspire Science to deliver a workshop on preparing Horizon 2020 proposals, at the Alnarp campus on Tuesday October 30th. We encourage

Kontakt

Kontakt

Fakultetsledning Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den

Dekanbrev

Sommarlust och satsningar Sommar - en nästan mytisk period av lust och fägring och ledighet men också försöka ta itu med allt som försummats under vårterminen och ansökningstider. Sommarpyssel finns

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018

Smedjeveckan 2018 vanja.sandgren@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom

Studiebesök i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala bjuder in gymnasieklasser och andra intresserade till studiebesök vid fyra tillfällen under läsåret 2018–2019. Upplev studiemiljön vid SLU Uppsala: 26

Intresseanmälan studiebesök Uppsala

Intresseanmälan studiebesök Uppsala

SLU i Uppsala bjuder in gymnasieklasser och andra intresserade till studiebesök vid fyra tillfällen under läsåret 2018–2019. Välkommen att göra en intresseanmälan så skickar vi mer information och

Anmälan studiebesök 26 september 2018

Anmälan studiebesök 26 september 2018

Välkommen på studiebesök till SLU, Ultuna, Uppsala den 26 september klockan 13.00-15.30. Studiebesöket hålls i salen Särimner i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på SLU,

Jesper Rydén

Jesper Rydén

jery0002 Jag är universitetslektor i biometri. Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning inom ämnesområdet; statistisk konsultation inom SLU; undervisning på olika nivåer.  Innevarande läsår kommer

Besök SLU Uppsala

Besök SLU Uppsala

li.gessbo@slu.se Välkommen att hälsa på, upplev studiemiljön och få veta mer om våra utbildningar! Anmäl senast den 20 september: Gå till anmälan studiebesök SLU i Uppsala bjuder in gymnasieklasser

Besök SLU Uppsala

Besök SLU Uppsala

li.gessbo@slu.se Välkommen att hälsa på, upplev studiemiljön och få veta mer om våra utbildningar! Anmäl senast den 20 september: Gå till anmälan studiebesök SLU i Uppsala bjuder in gymnasieklasser

Disp Matthew Riddle

Disp Matthew Riddle

Phosphorus Leaching from Swedish Arable Organic Soils eva.andersson.bjorkman@slu.se Matthew Riddle försvarar sin avhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara