Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 1021 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Zoom-registrering Nya

Jule Brandenburg disp

Jule Brandenburg disp

Lipid production from lignocellulosic material by oleaginous yeasts eva.andersson.bjorkman@slu.se Jule Brandenburg försvarar sin avhandling "Lipid production from lignocellulosic material by

Jule Brandenburg disp

Jule Brandenburg disp

Lipid production from lignocellulosic material by oleaginous yeasts eva.andersson.bjorkman@slu.se Jule Brandenburg försvarar sin avhandling "Lipid production from lignocellulosic material by

Rovfisk ger friska vikar

Längs delar av den svenska kusten har rovfiskar som abborre, gädda och torsk minskat betydligt de senaste årtiondena. En ny ekosystemstudie visar att starka bestånd av rovfisk minskar mängden

#pluggahållbart

#pluggahållbart

Lös miljöproblemen! Lös världens livsmedelsförsörjning! Lös energiproblemen! Rädda världen!? #pluggahållbart

Chloë Aline Raderschall disp

Chloë Aline Raderschall disp

Diversified agroecosystems for biodiversity and ecosystem services : Ecological intensification of faba bean cropping under land use and climate change eva.andersson.bjorkman@slu.se Chloë Aline

Workshop doktorander LV

Workshop doktorander LV

Workshop för doktorander på temat lika villkor mw-red Välkommen till en workshop för doktorander på temat lika villkor. Workshopen hålls på engelska, information om workshopen och anmälan finner

Forskningsagenda eko

Forskningsagenda eko

Välkommen till en workshop inom arbetet med att ta fram en ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat! janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Claudia Cascosne disp

Claudia Cascosne disp

Optical sensors in drinking water production : Towards automated process control in relation to natural organic matter eva.andersson.bjorkman@slu.se Claudia Cascone försvarar sin avhandling "

Nominera till 2021 års förtjänstmedaljer

I år är det tolfte året som SLU delar ut sina tre förtjänstmedaljer. Alla anställda är välkomna att nominera mottagare av medaljen och sista datum för nomineringar är 30 april. Medaljen instiftades

Loading…