Medarbetarwebben

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 668 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

Ekonomi - hållbar utveckling

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Kontakt

Kontakt

Fakultetsledning Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den

Iris Dahlin

Iris Dahlin

iris Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket. Växter interagerar med varandra

Seminarium: Patogener på farten: en 100-årig globalt experiment med planterade eukalypter

Seminarium: Patogener på farten: en 100-årig globalt experiment med planterade eukalypter

Presentatör: Dr. Treena Burgess Murdoch University, Perth Australia Jonas Oliva, Skoglig Mykologi och Växtpatologi Room A402, SLU BioCenter, Ultuna Uppsala Jonas Oliva Inst. för Skoglig Mykologi

Nu etableras SLU Vattenforum

Nu etableras SLU Vattenforum

För att stärka SLU:s vattenprofil bildas nu ett vattenforum på SLU med bas på NJ-fakulteten. Det ska främja vattenfrågor på hela universitetet och underlätta samarbeten och samverkan, inklusive

Nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv

Skarvarna i Östersjön blir allt fler. I Sverige, Finland och Danmark äter fåglarna nu så mycket fisk att det i vissa områden sannolikt påverkar fiskbestånden negativt och leder till minskade fångster

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? CTA Sen anmälan Vi blir allt mer

Hållbar utveckling

Människans aktiviteter påverkar och påverkas av naturens resurser hela tiden. Vill du veta mer om hållbar utveckling i naturliga och sociala sammanhang? Då kanske det här masterprogrammet i hållbar

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? CTA Sen anmälan Det finns en

Vinnare Hack for Sweden 2018

Ett Pokémon Go för naturen. Så beskrivs mobilappen Biologg som i helgen vann priset för bästa datavisualisering på innovationstävlingen Hack for Sweden 2018. I appen kombineras spelifiering,

Miljökommunikation

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor. På programmet lär sig studenterna att förstå kommunikationsprocesser, att skapa

NJ-fak

NJ-fak

Fakultetsspecifik information för dig som är anställd vid NJ-fakulteten.