Dekanbrev

Senast ändrad: 25 april 2024

Vicedekan Sara Hallin, foto.

Några insikter från årets dialoger med institutionerna

Under vårvintern har fakultetsledningen haft verksamhets- och kvalitetsdialoger med NJ:s institutioner med fokus på forskning och miljöanalys. Det är andra året vi genomför dem sedan den systematiska kvalitetssäkringen inom dessa områden infördes. Det har varit så spännande att få ta del av allt som pågår i verksamheten. Och det är mycket som pågår! Vi har även fått god inblick i hur institutionerna arbetar med olika utmaningar för att kunna erbjuda bra miljöer och villkor som främjar kvaliteten i verksamheten.

Den omedelbara reflektionen är att NJ:s medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Det går bra för NJ, vilket bland annat avspeglas i publicering, genomslag, externa bidrag och uppdrag samt samverkan och det omfattande miljöanalysarbetet. Vi ser också ett stort engagemang i kvalitetsarbetet. Nu är vi full färd med att analysera och kondensera informationen från verksamhets- och kvalitetsdialogerna inför fakultetens dialog med Rektor i juni.

Även om analysen inte är klar så framträder vissa mönster när det gäller utvecklingsåtgärder på institutionsnivå. Ett återkommande tema är hur vi arbetar med att stötta unga forskare, särskilt postdoktorer. Här finns behov av att utveckla strategier för etablering och utveckling av forskare tidigt i karriären. Det kan till exempel vara karriärcoachning av postdoktorer och att skapa ett forum för dem på institutionsnivå. Det finns många goda idéer liksom ansatser som provats och etablerats ute på institutionerna. Här finns möjligheter att lära av varandra!

En annan utmaning som delas av flera institutioner är att hitta strategier för att rekrytera och behålla fler kvinnor. Under de senaste åren har flertalet högre akademiska anställningar vid NJ tillsats med män, och vi har några institutioner som blivit mansdominerade när det gäller de här anställningarna. Det är förstås oroande. Frågan varför det ser ut så här är komplex men här måste vi helt klart göra mer.

En tredje utmaning för de flesta institutionerna är datalagring och i vissa fall hur data görs tillgänglig. Här famlar flertalet institutioner i mörkret, särskilt när det gäller ”big data”. En del institutioner tar saken i egna händer då man upplever priserna hos SLU IT som orimligt höga men de flesta efterfrågar en samlad strategi för SLU.

Verksamhets- och kvalitetsdialogerna fortsätter under 2025 och 2026 med siktet inställt på forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN). Nästa KoN är inplanerad 2027. Det kan låta långt bort men det är vad vi gör nu som påverkar utfallet. Jag ser med tillförsikt fram emot resultatet!

Och nu verkar våren äntligen vara på intåg!

Sara Hallin
Prodekan

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

 

Tidigare dekanbrev

Möjligheten att påverka forskarutbildningen
Vicedekan Petra Fransson, februari 2024

Kära vänner och kollegor vid NJ-fakulteten
Dekan Torleif Härd, december 2023

Varför sjunker antalet sökande till våra utbildningar?
Vicedekan, Jon-Petter Gustafsson, november 2023

Höstens utmaningar och möjligheter inom SLU:s miljöanalys
Vicedekan Jens Olsson, september 2023

Sommarhälsning
Dekan Torleif Härd, juni 2023

Vad krävs för att bli docent?
Vicedekan Brendan McKie, april 2023

Möjligheter med mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, februari 2023

En orolig omvärld till trots, så har det hänt mycket trevligt vid vår fakultet under året
Dekan Torleif Härd, december 2022

Festlig oktober och kvalitet i forskarutbildningen
Vicedekan Petra Fransson, oktober 2022

SLU:s expertis - kanske mer behövd än någonsin?
Vicedekan Jens Olsson, september 2022

Sommar, reflektion och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, juni 2022

Ny på jobbet - nya perspektiv
Prodekan Sara Hallin, februari 2022

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: