Dekanbrev

Senast ändrad: 01 november 2023
Jon-Petter Gustafsson, vicedekan på NJ-fakulteten, foto.

Varför sjunker antalet sökande till våra utbildningar?

För några år sedan talade man på SLU om att fördubbla antalet studenter. Verkligheten idag ser tyvärr annorlunda ut. Antalet nybörjare på NJ-fakultetens utbildningsprogram har minskat till drygt 400 i år från rekordnoteringen på mer än 700 under Covidåren 2020–2021. Nedgången under de senaste två åren är bred, och drabbar de flesta av våra kandidat- och masterprogram, såväl yrkesprogram (agronom och lantmästare) som de generella programmen. Det finns dock ljuspunkter i mörkret – en sådan är kandidatprogrammet i Biologi och Miljövetenskap, som har ett fortsatt högt söktryck.

Det kan ju förefalla märkligt att våra program inte är så eftersökta när de handlar om några av våra stora framtidsfrågor, och att studenterna vi utbildar är attraktiva på arbetsmarknaden. Varför har vi då inte lyckats bättre? Förmodligen handlar det om en kombination av olika faktorer. Marknadsföringen av våra program är långt ifrån så bra som den skulle kunna vara. Nuvarande programstruktur är sannolikt inte den bästa. Det finns säkert också flera externa faktorer – ett välkänt exempel är Migrationsverkets långa handläggningstider för internationella studenter.

Vi ska arbeta hårt för att vända trenden. Bland annat behöver vi:

  • förändra och förbättra marknadsföringen,
  • förbättra programstrukturen för bättre tydlighet för studenten,
  • se till att vi har fortsatt hög kvalitet på våra utbildningar.

Men samtidigt är vi, på grund av rådande läge, tyvärr tvungna att genomföra besparingar inom grundutbildningen, och dessa kommer att bli kännbara på institutionerna. Jag hoppas förstås att detta kan ske med minimal påverkan på utbildningarnas kvalitet. På fakultetsnivå kommer vi självfallet att göra vad vi kan. Men det kan likväl bli aktuellt med nedläggning av program – utbildningsnämnden arbetar just nu med den frågan.

Till slut: grundutbildningen är en central del av vår verksamhet. Och om vi på SLU inte utbildar morgondagens experter på livsmedel, växtodling, agrar ekonomi och miljö, vilka ska då göra det? Förhoppningsvis är det vi nu ser en tillfällig nedgång, så att vi snart kan få fart på studenttillströmningen igen!

Jon Petter Gustafsson
Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Foto: Amanda Öberg.

Tidigare dekanbrev

Höstens utmaningar och möjligheter inom SLU:s miljöanalys
Vicedekan Jens Olsson, september 2023

Sommarhälsning
Dekan Torleif Härd, juni 2023

Vad krävs för att bli docent?
Vicedekan Brendan McKie, april 2023

Möjligheter med mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, februari 2023

En orolig omvärld till trots, så har det hänt mycket trevligt vid vår fakultet under året
Dekan Torleif Härd, december 2022

Festlig oktober och kvalitet i forskarutbildningen
Vicedekan Petra Fransson, oktober 2022

SLU:s expertis - kanske mer behövd än någonsin?
Vicedekan Jens Olsson, september 2022

Sommar, reflektion och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, juni 2022

Ny på jobbet - nya perspektiv
Prodekan Sara Hallin, februari 2022

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: