Dekanbrev

Senast ändrad: 12 april 2019
Porträttfoto av Göran Bergkvist.

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig själv

Terminen har börjat och det är full fart. Det blåser medvind för SLU. Livsmedelsstrategin och FN:s uthållighetsmål har satt vår verksamhet på kartan och det är tydligare än någonsin att vår verksamhet är relevant. Den ena rankingen efter den andra visar att vårt universitet håller hög internationell klass. Många med mig har ägnat mycket av sommaren åt att skriva ansökningar. Det har jag förvisso svurit en del över, men det är ändå ett gott tecken. Det finns pengar att söka. Trots medvind har inte det riktiga uppsvinget kommit när det gäller antalet studenter. Vi kan skylla på små ålderskullar och en bra arbetsmarknad, men likväl är åtminstone jag lite besviken.

Jag tror att uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig själv. Vi måste tillsammans arbeta för att göra våra utbildningar ännu mer attraktiva och ständigt hitta sätt att förbättra. Flera av de nya masterprogrammen är profilerade kring hållbar utveckling och det känns som ett tema i tiden och att det finns potential för dessa att växa.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för att dessa och andra program ska bli framgångsrika är att skapa fler lärartjänster och att skapa incitament för våra ämnesområden att prioritera utbildning. Jag hoppas att satsningen på biträdande lektorer och lektorer som vi har gjort och kommer att göra under de kommande åren, ska bidra till att duktiga personer får möjlighet att bygga starka forskargrupper med undervisning som en stor och viktig del av verksamheten. Jag tror vi kan finna nyckeln till fler studenter genom ytterligare ökad kvalitet i forskning och undervisning, samt nya starka och synliga SLU-profiler bland de nya tjänsteinnehavarna, kombinerat med att vi adresserar de stora samhällsutmaningarna.

Under vår resa till att bli ett framgångsrikt forskningsuniversitet blev vi av med vårt uppdrag att bedriva den mest tillämpade forskningen. Det har gjort att forskningen om våra odlingssystem krympte mycket, framförallt under 90- och 00-talen. Jag upplever att utvecklingen har vänt och fler och fler kan relatera sin forskning till funktioner i odlingssystemen. Jag hoppas att detta kan leda till att våra forskare syns mer utåt och jobbar mer tillsammans med våra avnämare. Till exempel genom att delta på SLU:s regionala växtodlingskonferenser i Växjö och Uddevalla eller Hushållningssällskapets motsvarigheter i östra Sverige. Som trogen deltagare och faktisk medorganisatör av Växjö möte ser jag en trend av ökande andel SLU-föredrag. Det behövs och är berikande för både forskare och avnämare. 

För att åstadkomma en bättre anknytning mellan vår forskning och avnämarna inom jordbrukssektorn har NJ-fakulten skjutit till medel för att rusta upp och utveckla Lövsta fältforskningsstation i Uppsala till att bli en enhet som ska serva hela SLU med experiment i fält. Tillsammans med motsvarigheterna på Lanna i Västra Götaland, Röbäcksdalen i Västerbotten och LTV:s station på Lönnstorp i Skåne är detta en fantastisk resurs som kan utnyttjas bredare än den gör idag. Alla är välkomna! Lövsta fältforskningsstation invigdes med pompa och ståt av dekanen den 31 maj och från och med augusti finns den nyutnämnde föreståndaren John Löfkvist på plats. Tveka inte att ta kontakt med John eller någon av de andra föreståndarna om ni vill ha information eller hjälp med experiment i fält.

Göran Bergkvist, vicedekan för jordbruksvetenskap

Relaterade sidor: