HR-frågor

Senast ändrad: 09 juli 2024

Särskilda resurser för dig vid NJ-fakulteten

För personalfrågor som rör medarbetare oberoende av fakultetstillhörighet hänvisar vi till de centrala sidorna: