HR-frågor

Senast ändrad: 21 juni 2023

Särskilda resurser för dig vid NJ-fakulteten

För personalfrågor som rör medarbetare oberoende av fakultetstillhörighet hänvisar vi till de centrala sidorna: