Examensarbeten inom NJ-fakulteten

Senast ändrad: 28 februari 2024

Här hittar du riktlinjer, blanketter och information om lediga examensarbeten på institutionerna.

Samordning

För vissa huvudområden gäller att examensarbete/självständigt arbete kan genomföras på många institutioner och inom många utbildningsprogram. Därför sker en samordning såtillvida att kursplanerna är identiska och vissa moment samordnas. Detta gäller för självständiga arbeten i följande huvudområden: Biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi (förutom arbeten inom civilingenjörsprogrammen).  

Organisation

För de självständiga arbeten som samordnas mellan flera institutioner gäller att det finns en kursansvarig institution och flera medansvariga institutioner. Dessutom är det en institution som ansvarar för att de gemensamma moment som finns i kursen. Ansvarsfördelningen (090622) är fastställd av utbildningsnämnden 081211. 

Dokument, guider och uppsatsmall

Guide och blanketter

Pdf-formulär måste laddas ner och öppnas i Acrobat för att fungera!

Allmän information

Information för handledare och examinatorer

Äldre dokument

Tillgängliga projekt

Här är länkar till de olika institutionernas sidor med föreslagna projekt. Om du har en egen idé kan du kontakta tidigare lärare inom ämnesområdet eller höra med institutionsstudierektorn på lämplig institution för guidning till en möjlig handledare.

Kontakt

För frågor som gäller de specifika kurserna och eventuella projekt kontaktas studierektor på ansvarig institution.

Thesis Day

Här finns information om Thesis Day, som anordnas på vårterminerna.