Handböcker, guider och mallar

Senast ändrad: 17 juni 2020

Här hittar du länkar till mer information om dataskydd och till mallar för texter som behövs i dataskyddsarbetet.

Dataskyddshandbok

Här förklarar vi de viktigaste begreppen inom dataskydd. I handboken beskrivs också hur du går tillväga om du ska samla in personuppgifter på något sätt.

Dataskyddshandbok för dig som handleder studentarbeten

Här får du som handleder examensarbeten den information du behöver för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i samband med examensarbeten.

Snabbguide till dataskydd i forskning

Denna guide är avsedd att vara ett stöd för dig som ska forska vid SLU och som kommer att behandla personuppgifter i ditt forskningsprojekt.

Snabbguide till dataskydd och annan juridik i enkäter

Viktig information till dig som tänker skapa och distribuera en enkät.

Mallar för dataskyddsarbete

Dataskyddskurs för SLU-personal

Kursen ges som nanolearning, vilket betyder att alla anställda får 1-2 korta lektioner i veckan per mejl.

Kursen är bara tillgänglig för anställda vid SLU. Logga in på medarbetarwebbens startsida innan du öppnar dataskyddskursen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se