Handböcker, guider och mallar

Senast ändrad: 07 juni 2024

Här hittar du länkar till information om dataskydd och till mallar för texter som behövs i dataskyddsarbetet.

Dataskyddshandbok

Här förklarar vi de viktigaste begreppen inom dataskydd. I handboken beskrivs också hur du går tillväga om du ska samla in personuppgifter på något sätt.

Dataskyddshandbok för dig som handleder studentarbeten

Här får du som handleder examensarbeten den information du behöver för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i samband med examensarbeten.

Snabbguide till dataskydd i forskning

Denna guide är avsedd att vara ett stöd för dig som ska forska vid SLU och som kommer att behandla personuppgifter i ditt forskningsprojekt.

Snabbguide till dataskydd i enkäter

Viktig information till dig som tänker skapa och distribuera en enkät.

Juridiska rekommendationer vid distansundervisning

Att tänka på när det gäller hantering av personuppgifter vid distansundervisning, inte minst när det gäller inspelning av till exempel föreläsningar.

Överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES

Om du anlitar eller samarbetar med någon annan för att behandla personuppgifter är det viktigt att du vet i vilket land den andra parten har sin bas. Läs rekommendationer från SLU:s jurister och annan viktig information om överföring av personuppgifter.

Mallar för dataskyddsarbete (Word-format)

Dataskyddskurs för SLU-personal

Kursen ges som nanolearning och består av 12 korta lektioner. 

Kursen är bara tillgänglig för anställda vid SLU. Logga in på medarbetarwebbens startsida innan du öppnar dataskyddskursen.