Handböcker, guider och mallar

Senast ändrad: 08 november 2023

Här hittar du länkar till mer information om dataskydd och till mallar för texter som behövs i dataskyddsarbetet.

Dataskyddshandbok

Här förklarar vi de viktigaste begreppen inom dataskydd. I handboken beskrivs också hur du går tillväga om du ska samla in personuppgifter på något sätt.

Dataskyddshandbok för dig som handleder studentarbeten

Här får du som handleder examensarbeten den information du behöver för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i samband med examensarbeten.

Snabbguide till dataskydd i forskning

Denna guide är avsedd att vara ett stöd för dig som ska forska vid SLU och som kommer att behandla personuppgifter i ditt forskningsprojekt.

Snabbguide till dataskydd i enkäter

Viktig information till dig som tänker skapa och distribuera en enkät.

Juridiska rekommendationer vid distansundervisning

Att tänka på när det gäller hantering av personuppgifter vid distansundervisning, inte minst när det gäller inspelning av till exempel föreläsningar.

Juridiska rekommendationer för överföring av personuppgifter med Privacy Shield

Sedan juli 2020 är det olagligt att överföra personuppgifter till USA med hjälp av ramverket Privacy Shield. Det är viktigt att du som har amerikanska leverantörer eller samarbeten med amerikanska partner känner till detta och vidtar nödvändiga åtgärder.

Mallar för dataskyddsarbete (Word-format)

Dataskyddskurs för SLU-personal

Kursen ges som nanolearning och består av 12 korta lektioner. 

Kursen är bara tillgänglig för anställda vid SLU. Logga in på medarbetarwebbens startsida innan du öppnar dataskyddskursen.