Kontakter på institutionerna

Senast ändrad: 02 april 2024

Prefekten är chef för en institution med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år. De flesta prefekter tillträdde den 1 juli 2022.

Institutionen för akvatiska resurser

Prefekt: Noél Holmgren

Stf. prefekt: Sara Bergek

Institutionsstudierektor: Örjan Östman.

Institutionens webbsida: Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för ekologi *

Prefekt:Astrid Taylor

Stf. prefekt:Mattias Jonsson

Studierektorer GU: Ida Kollberg/Maria Viketoft, ekol-studierektorGU@slu.se

Studierektorer FoU: Sönke Eggers/Adriana Puentes ekol-studierektorFU@slu.se

Institutionens webbsida: Institutionen för ekologi

Institutionen för ekonomi

Prefekt: Richard Ferguson

Stf. prefekt: Robert Hart

Institutionsstudierektor: Tina Ericson, Nina Lind Ranneberg

Institutionens webbsida: Institutionen för ekonomi

Institutionen för energi och teknik

Prefekt: Björn Vinnerås

Stf. prefekt: Per-Anders Hansson

Institutionsstudierektor: David Ljungberg, Jesper Rydén

Institutionens webbsida: Institutionen för energi och teknik

Institutionen för mark och miljö

Prefekt: Johan Stendahl

Stf. prefekt: Mattias Lundblad

Institutionsstudierektor: Magnus Simonsson,
Katharina Meurer

Institutionens webbsida: Institutionen för mark och miljö

Institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler

Stf. prefekt: Anna Schnürer

Institutionsstudierektor: Hans Jonsson, Su-Lin Hedén

Biträdande studierektor: Anders Sandström

Institutionens webbsida: Institutionen för molekylära vetenskaper

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi **

Prefekt: Nils Högberg

Stf. prefekt: Magnus Karlsson

Institutionsstudierektor: Malin Elfstrand

Institutionens webbsida: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för stad och land

Prefekt: Stina Powell

Stf. prefekt: Kristina Marquardt 

Institutionsstudierektor: Helene Arvidsson

Institutionens webbsida: Institutionen för stad och land

Institutionen för vatten och miljö

Prefekt: Lars Sonesten

Stf. prefekt: Stina Drakare 

Institutionsstudierektor:Ulf Grandin

Institutionens webbsida: Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för växtbiologi

Prefekt: Pär Ingvarsson

Stf. prefekt: Daniel Hofius 

Institutionsstudierektor: Anna Westerbergh,
Per-Olof Lundquist

Institutionens webbsida: Institutionen för växtbiologi

Institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt: Robert Glinwood

Stf. prefekt: Martin Weih

Institutionsstudierektor: Ida Kollberg

Institutionens webbsida: Institutionen för växtproduktionsekologi

SLU Artdatabanken

Chef: Mark Marissink

Stf. chef Lena Tranvik

SLU Artdatabankens webbsida: SLU Artdatabanken

 

* Fakultetsgemensam fakultet mellan NJ och S där NJ är huvudfakultet
** Fakultetsgemensam fakultet mellan S och NJ där S är huvudfakultet