Satsningar och projekt

Senast ändrad: 21 juni 2023

IDA – Interdisciplinary Academy

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Syftet med IDA är att forskare med olika akademisk bakgrund och expertis ska få möjlighet att avsätta en viss tid under ett akademiskt år (ca. åtta månader), för att tillsammans och baserat på tvärvetenskaplig teori och metod arbeta med komplexa frågor inom det breda området grön omställning

Mer information finns att läsa på Future Foods temasidor.

Medfinansiering av doktorander

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte 19-20 april 2022 om att medfinansiera externfinansierade doktorander med motsvarande 6 månaders (schablonmässigt beräknad) lön inklusive OH som antas till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som mål och som anställs som doktorand vid fakulteten inom perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.