Utbildningsstöd

Senast ändrad: 21 februari 2024

Grundutbildning

 programsidorna på Studentwebben finns utbildningsplaner, ramscheman och annan programspecifik information om fakultetens utbildningar.

Vem är programstudierektor eller GU-handläggare?

Namn och kontaktuppgifter finns här.

Stöd till lärare och programstudierektorer

Forskarutbildning

Fakultetens forskarutbildningsnämnd hanterar forskarutbildningsrelaterade ärenden vid fakulteten.


Utbildningsledare

Utbildningsledare

Eva Andersson Björkman, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, 018-67 16 72, 072-530 37 73 eva.andersson.bjorkman@slu.se