Nio tips för bättre föreläsningar med Power Point

Senast ändrad: 25 november 2020

Gör en Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg! Här får du tips från Death by Power Point-föreläsningen 2014-01-15.

Grundläggande presentationsteknik: 

 1. Vad är målet? Vad vill du berätta? Bygg upp en presentation som gör att du når fram.
 2. Framförandet är det viktiga - att du tror på vad du säger och vet vad du vill.
 3. Teknik och hjälpmedel – de är till för att hjälpa inte stjälpa.

 Nio presentationstips 

 1. Det är DU som är presentationen. Power Point (PPT) är bara ett av flera hjälpmedel, men det är DU som ska få fram ditt budskap, och en personlig kontakt är bästa sättet att nå fram. 
 2. Ha ögonkontakt med publiken. Titta på publiken och sök kontakt: det är den du berättar för. Att titta bort, ner i papper eller på skärmen får publiken att tro att du är osäker, att den inte är viktig och att det du vill säga inte är viktigt. 
 3. Ha vanlig belysning i rummet så att publiken kan se dig. Borta är den tid när man var tvungen att släcka ner för att PPT skulle synas. Med modern teknik syns bilderna bra ändå, och framför allt är det du som är berättaren (se punkt 1) 
 4. Använd fjärrkontrollen för att byta bild/slide. Den gör dig friare att röra dig i rummet och att byta bild när du vill. 
 5. Avstå från laserpekaren. Om du behöver använda en laserpekare för att visa vad som är viktigt på bilden är det ingen bra bild. Det är bättre och tydligare att lägga till en ny bild som visar just det du vill säga, eller använd dig av en tydlig animation eller kanske en pil, som visar på detaljen.
 6. Släck ner PPT:n när du inte berättar om något på den. Det går att göra genom att t ex lägga in en svart bild i PPT-upplägget, eller att trycka på B (= Black/Svart) på tangentbordet. Hjälp publiken att fokusera på det du säger. Ytterst få presentationer behöver en slide/bild tänd hela tiden. 
 7. Använd andra hjälpmedel än PPT. Ofta fungerar det kanske bättre helt utan eller med t ex blädderblock eller whiteboard. PPT är bra när budskapet är ristat i sten. Vill du ha kommunikation och dialog eller vara flexibel är whiteboard bättre. Börja presentationen med en intresseväckare och lägg till PPT när du måste.  
 8. Börja tala om en bild innan du visar den. Om du först byter bild och sen börjar tala riktar publiken sin uppmärksamhet mot bilden och missar det viktiga du vill säga.

  Använd gärna föredragshållarvyn som finns i PPT; där man kan se manus, bilden som visas för publiken och även nästa bild samtidigt på sin egen dator, medan det bara är en bild som visas som vanligt för publiken. (Hur du hittar inställningarna för föredragshållarvyn finns i särskild länk nedan.)  
 9. Vill du använda åhörarkopior/hand outs, dela ut dem efteråt. Annars förlorar du många åhörare som istället sitter och bläddrar i papprena.

 

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen