Sociala medier

Senast ändrad: 30 mars 2021

Sociala medier är i dag en viktig kanal för att nå ut med information i samhället. Det är en plats där man träffar människor och både pratar och lyssnar. Sociala medier skapar dörrar utåt till stora delar av samhället och som universitet är det viktigt att ta del av utvecklingen.

Innan du börjar använda sociala medier rekommenderar vi att du sätter dig in i universitetets riktlinjer för sociala medier (pdf) och strategin för sociala medier (pdf). Ta också gärna stöd av checklistan för kompletteringar till strategin för sociala medier (pdf).


Kontaktinformation

Mia Peterson, kommunikatör, varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen, SLU
some@slu.se, 018-67 11 72, 070-344 6547