SLU i sociala medier

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Sociala medier är i dag en viktig kanal för att nå ut med information i samhället. Det är en plats där man träffar människor och både pratar och lyssnar. Sociala medier skapar dörrar utåt till stora delar av samhället och som universitet är det viktigt att SLU tar del av utvecklingen.

På grund av sommarsemestrar publiceras inga inlägg på de centrala sociala mediekontona under veckorna 29-33, med undantag för antagningsbesked och annan viktig information inför terminsstart.

Innan du börjar använda sociala medier rekommenderar vi att du sätter dig in i universitetets riktlinjer för sociala medier(pdf).

Publicering i SLU:s centrala sociala mediekanaler

Vill du publicera i SLU:s centrala sociala mediekanaler? Här kan du ta del av rutinerna vid publicering i some (pdf). I sociala medier är det viktigt att använda sunt förnuft. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att SLU är en myndighet med ansvar för den information som publiceras och för de kommentarer som publiceras i kanalerna. Kommentarsregler för SLU:s sociala kanaler(pdf) finns att ta del av här. 

Myndighetsansvar

Vi är myndighetsrepresentanter ­och vi ska alltid agera i enlighet med de lagar och riktlinjer som gäller. Sociala medier är inget undantag. Det innebär till exempel att sådant som kan betraktas som myndighetsärenden måste handläggas enligt gällande regler. Exempel på detta är att kommentarer inte får raderas i sociala medier utan bör döljas (i den mån plattformen har den funktionen). Alla kommentarer som raderas eller döljs behöver dokumenteras i form av skärmbilder. 

Att tänka på

I kommunikation med SLU som avsändare är det av yttersta vikt att alltid agera korrekt, hövligt och vänligt. Kortfattad skriftlig information av den typ som det ofta handlar om i sociala medier kan ibland uppfattas som mycket tuffare av mottagaren än vad sändaren avsåg. Detta gäller i synnerhet i diskussioner där parterna har skilda åsikter. Även om du uppfattar en kommentar som negativ och felaktig är det viktigt att besvara kommentaren sakligt, neutralt och med hänsyn till att SLU är en myndighet. Tänk också på att ditt svar, även om det är riktat till en viss person, kommer att läsas av många andra. 

Innehåll & kommunikation

Innehåll i våra sociala konton ska följa de styrdokument som finns för text och språk samt bild och video. De länkar som delas ska vara trovärdiga och relevanta då de blir en del av vår kommunikation, även om innehållet som delas inte är SLU:s. Läs mer om innehåll och kommunikation i sociala medier.