Val av sociala kanaler

Senast ändrad: 02 juni 2023

Kanalval bör alltid göras utifrån målgruppen. Det innebär att välja kanal utifrån var målgruppen finns men också vilket syfte insatsen har. Att välja kanal innebär också att välja bort, det är ofta bättre att välja en kanal och sköta den bra, än att utan egentligt tydligt syfte försöka finnas med överallt. Det tar tid och resurser att arbeta med en kanal och då bör man lägga den tiden på den eller de kanaler man bedömer fungerar bäst.

Sociala kanaler som används inom SLU

Denna översikt fokuserar huvudsakligen på användning av sociala medier gentemot externa målgrupper.

Facebook

Facebook är huvudsakligen en tjänst för att hålla kontakten med personer som du redan känner. På Facebook kan man skapa sidor samt öppna och slutna grupper.

För jobbets räkning ska du använda en facebooksida och inte skapa en personprofil. Att skapa en personprofil för en verksamhet bryter mot användarreglerna och en sådan profil och din egen kan raderas. Med en sida får du också tillgång till statistik och du behöver inte använda din egen profil för att uppdatera. Var noga med att skifta användare när du kommenterar och uppdaterar så att det inte blir din privata användare som blir avsändare.

Om du behöver skapa en ny sida, tänk på att ge den ett lätthittat namn, men undvik förkortningar. Tänk också på ett du behöver följare, och att du kommer att behöva bygga följarskara i början. Om få följer kontot innebär det att få ser uppdateringarna.

Denna kanal kräver aktiv moderering av kommentarsfältet.

Centrala konton:

  • slu.sweden. Det vänder sig mot en bred målgrupp. Innehållet är ofta sprunget ur nyhetsflödet.
  • SwedishUniversityOfAgriculturalSciences vänder sig främst mot internationella presumtiva studenter. Kommunikationen sker på engelska.

Twitter - kontot är pausat för tillfället

Twitter är en mikrobloggtjänst som låter användarna skicka ut korta statusuppdateringar på 280 tecken. Twitter är helt öppet och du kan följa vem som helst med ett öppet konto och alla kan följa dig. Runt Twitter finns en mängd andra tjänster från andra leverantörer.  Via Twitter når du många journalister och opinionsbildare.

Andra användares kommentarer och agerande på Twitter varken kan eller behöver modereras, då de inte är vårt ansvar.

Centrala konton: @_slu

SLU använder det centrala kontot @_slu under adressen www.twitter.com/_SLU till att skicka ut pressmeddelanden och annan information vilka kan användas inte minst av andra twitterkonton inom SLU. SLU använder twitter även till att lyfta fram andra konton och personer inom organisationen, så att följare lättare ska kunna hitta dessa. Vidare används det SLU-kontot i realtid under konferenser, akademiska högtider och liknande.

Instagram

Instagram är en tjänst för att sprida bilder som du tar med din mobiltelefon. Välj Instagram om du har ett budskap eller ämne som lämpar sig särskilt väl för bilder, samt för målgrupper som använder sig av Instagram. Instagram använder du via en app i din mobiltelefon. Instagram är ett bra sätt att nå i synnerhet unga målgrupper då 90 % av användarna är under 35 år.

Tagga bilder med hashtaggen #slusweden.

Denna kanal kräver aktiv moderering av kommentarsfältet.

Centrala konton:

  • slu.sweden, Kommunikationsavdelningen ansvarar, blandade bilder från verksamneheten, officiell prägel, evenemang
  • slu.student, kommunikationsavdelningen ansvarar, ett konto som främst riktar sig mot presumtiva nationella studenter. Det är främst studenter som skapar innehåll 
  • studyatslu, kommunikationsavdelningen ansvarar, ett konto som främst riktar sig mot presumtiva internationella studenter. Kommunikationen sker på engelska.

Youtube

Youtube används för att dela filmer, och film är ett bra sätt att nå i synnerhet unga målgrupper. Youtube är både en sökmotor och ett socialt medium. De filmer som läggs upp på youtube kan sen spridas via webb eller andra sociala medier.

Denna kanal kräver aktiv moderering av kommentarsfältet.

Centrala konton:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, externt marknadsförande material
  • SLU, Lärande och digitalisering, interna filmer, i synnerhet undervisningsmaterial

Linkedin

Linkedin är ett socialt medium riktat mot yrkesverksamma. Det är en kanal för att bygga varumärke, arbetsgivarvarumärke och personligt varumärke.

Denna kanal kräver aktiv moderering av kommentarsfältet.

Centralt konto: SLU - Swedish University of Agricultural Sciences