SLU:s profilkollage

Senast ändrad: 26 november 2019

SLU:s profilkollage är tänkta att ge en känsla för universitetets verksamhet, som ju omfattar vitt skilda forsknings- och utbildningsområden vid ett stort antal verksamhetsorter. De är inte tänkta att ersätta faktabilder, utan bör användas i exempelvis presentationsmaterial som övergripande beskriver SLU:s verksamhet.

Det finns ett antal profilkollage som illustrerar olika delar av universitetets verksamhet, exempelvis fortlöpande miljöanalys, framtidsplattformarna och de fyra fakulteterna. Dessa kollage är kopplade till respektive område och bör inte användas för att illustrera annat än just detta.

Kollagen är tänkta att fungera som en övergripande inramning och kan användas exempelvis på trycksaker, som stora bakgrundsbilder på webbens startsidor, som inledning eller avslutning på Powerpoint-presentationer etc.

  Ett kollage som används på förstasidan på SLU:s webbplats, på monterutrustning samt på centrala trycksaker som beskriver SLU:s verksamhet generellt.

   
 

Ett kollage för SLU:s fortlöpande miljöanalys 2017 på temat klimat, som använts bl a på framsidan till tidningen Miljötrender.
   
Ett kollage för studentrekrytering, används bl a på framsidan till programkatalogen 18/19.
   
Ett kollage för NJ-fakultetens rekryteringsprojekt Plugga hållbart.
   
Ett kollage för VH-fakultetens rekryteringsprojekt Plugga djur.
   
Ett kollage för LTV-fakultetens rekryteringsprojekt Plugga grönt.


Detaljerna i kollagen är i de allra flesta fall autentiska bilder från olika delar av SLU:s verksamhet. Här är några exempel:

Bilden visar metanogener kring rottoppen på en risplanta, och kommer från NJ-fakultetens institution för växtbiologi och deras forskning kring ett nytt klimatvänligare ris som minskar mängden metan genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem.
Bilden är tagen i ljusmikroskop och visar ett tvärsnitt av en liten tallren, med ved och bark i detalj. Materialet är infärgat för att öka kontrasten. Vi behöver kunskap om växternas inre struktur för att förstå hur de fungerar, bland annat för tillämpning i livsmedel och växtbaserade material. Det här representerar material som används i undervisning i växtanatomi, vid LTV-fakulteten vid SLU i Alnarp.
Skiktröntgenbild av uggla, tagen vid bilddiagnostiska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset. Bilddiagnostiska kliniken hjälper också till vid forskning och samarbetar bland annat med viltskadecenter.
Profilbild av flygburna laserskannerdata från forskning kring fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshållning vid S-fakulteten. Bilden visar punkter i trädkronorna och på marken där laserstrålar som sänts ut från ett flygburet instrument har reflekterats. Med denna teknik har man bland annat kunnat göra skogskartor för hela Sverige, med så bra kvalitet att dessa  kan användas vid skogsbruksplanering. Flygburen laserskanning kan också vara ett viktigt redskap för naturvård, det är exempelvis möjligt att se ur trädgränser förflyttas i fjällen och hur gamla betesmarker växer igen.

Här hittar du kollagen

I SLU:s interna mediabank hittar du det centrala kollaget, FOMA:s kollage samt studentrekryteringens kollage. (se länk längst ner på sidan)

Vill du använda någon av dessa bilder men är osäker på om ditt användningsområde är inom ramarna för hur de ska användas? Kontakta bildredaktören! (kontaktuppgifter finns längre ner på sidan)

Vill du använda något av fakulteternas studentrekryteringskollage?

VH – kontakta charlotta.lantz@slu.se
NJ – kontakta li.gessbo@slu.se
LTV – kontakta patricia.lundberg@slu.se

Sidansvarig: bild@slu.se