SLU:s profilkollage

Senast ändrad: 09 september 2021
Powerpointmallens startsida i aulan i Uppsala.

Utöver bilder på vår verksamhet har vi ett antal unika profilkollage, som gör att vår kommunikation sticker ut och känns igen. Profilkollagen är tänkta att fungera som en övergripande inramning, och ge en modern och kreativ känsla. Detaljerna i kollagen är i möjligaste mån auten­tiska bilder från vår verksamhet.

Profilkollagen ersätter inte faktabilder, utan bör användas i exempelvis presentationsmaterial som övergripande beskriver SLU:s verksamhet. De är tänkta att fungera som en gemensam inramning, exempelvis i trycksaker, som bakgrundsbilder på webbens startsidor eller som inledning på en Powerpoint-presentation med mera. Vi kan även lyfta delar ur kollagen och använda på olika sätt för att skapa igenkänning.

Varianter av kollagen

Det finns några varianter av profilkollaget framtagna till olika verksamhetsnivåer och ändamål. Välj det kollage eller utsnitt som passar din verksamhet bäst. 

Övergripande profilkollage

Bild på SLU:s övergripande profilkollage.
Bild av SLU:s övergripande profilkollage 2

Verksamhetsanpassade profilkollage

Bild av NJ-fakultetens profilerande bildkollage.Bild av VH-fakultetens profilerade bildkollage.Bild av LTV-fakultetens profilerande bildkollage.

 

Autentiska detaljer

Detaljerna i kollagen är i de allra flesta fall autentiska bilder från olika delar av SLU:s verksamhet. Här är några exempel:

Utsnitt av kollagen

Genom att använda utsnitt av profil­kollagen kan vi på olika sätt förstärka SLU:s uttryck och binda ihop vår kommunikation.

Hela bilden

Bild som visar exempel på hur hela profilkollagebilden kan användas.Använd hela profilkollaget för att visa universitetets bredd och helhet. Används till exempel på start­sidor, omslag och mässmaterial, där bildkollaget kan ta för sig och vara bärande.

Dekorbild

Bild som visar exempel på hur utsnitt ur profilkollaget kan användas.Använd ett mindre utsnitt av kollaget för att skapa olika dekorer/utsmyckningar. Passar bra tillsammans med korta texter.

Detalj

Bild som visar exempel på hur en detalj ur profilkollaget kan användas som mönster.Använd en inzoomad detalj av kollaget för att få fram ett mönster. Används med fördel på en mindre yta där den kompletterar verksamhetsbilder.

Struktur med färg 

Bild som visar exempel på hur en detalj ur profilkollaget kan användas tillsamman med en palettfärg.Lägg på en palettfärg på en inzoomad detalj eller mönster för att skapa en mer enhetlig bakgrund eller bättre läsbarhet när du vill ha text på kollaget. Det här är ett exempel med färgen klorofyll på struktur.


Tips! Du kan hämta färdiga färgplattor med struktur i den interna mediabanken under rubriken Profilerat.

Fakta:

Profilkollagen är framtagna av SLU:s bildredaktör Jenny Svennås-Gillner.


Kontaktinformation

Jenny Svennås-Gillner, bildredaktör
Kommunikationsavdelningen, SLU
bild@slu.se,
018-67 22 99,

0768-09 22 99

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen