SLU:s profilkollage

Senast ändrad: 09 september 2021
Powerpointmallens startsida i aulan i Uppsala.

Utöver bilder på vår verksamhet har vi ett antal unika profilkollage, som gör att vår kommunikation sticker ut och känns igen. Profilkollagen är tänkta att fungera som en övergripande inramning, och ge en modern och kreativ känsla. Detaljerna i kollagen är i möjligaste mån auten­tiska bilder från vår verksamhet.

Profilkollagen ersätter inte faktabilder, utan bör användas i exempelvis presentationsmaterial som övergripande beskriver SLU:s verksamhet. De är tänkta att fungera som en gemensam inramning, exempelvis i trycksaker, som bakgrundsbilder på webbens startsidor eller som inledning på en Powerpoint-presentation med mera. Vi kan även lyfta delar ur kollagen och använda på olika sätt för att skapa igenkänning.

Varianter av kollagen

Det finns några varianter av profilkollaget framtagna till olika verksamhetsnivåer och ändamål. Välj det kollage eller utsnitt som passar din verksamhet bäst. 

Övergripande profilkollage

Bild på SLU:s övergripande profilkollage.
Bild av SLU:s övergripande profilkollage 2

Verksamhetsanpassade profilkollage

Bild av NJ-fakultetens profilerande bildkollage.Bild av VH-fakultetens profilerade bildkollage.Bild av LTV-fakultetens profilerande bildkollage.

 

Autentiska detaljer

Detaljerna i kollagen är i de allra flesta fall autentiska bilder från olika delar av SLU:s verksamhet. Här är några exempel:

Bilden visar metanogener kring rottoppen på en risplanta, och kommer från NJ-fakultetens institution för växtbiologi och deras forskning kring ett nytt klimatvänligare ris som minskar mängden metan genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem.
Bilden är tagen i ljusmikroskop och visar ett tvärsnitt av en liten tallren, med ved och bark i detalj. Materialet är infärgat för att öka kontrasten. Vi behöver kunskap om växternas inre struktur för att förstå hur de fungerar, bland annat för tillämpning i livsmedel och växtbaserade material. Det här representerar material som används i undervisning i växtanatomi, vid LTV-fakulteten vid SLU i Alnarp.
Skiktröntgenbild av uggla, tagen vid bilddiagnostiska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset. Bilddiagnostiska kliniken hjälper också till vid forskning och samarbetar bland annat med viltskadecenter.
Profilbild av flygburna laserskannerdata från forskning kring fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshållning vid S-fakulteten. Bilden visar punkter i trädkronorna och på marken där laserstrålar som sänts ut från ett flygburet instrument har reflekterats. Med denna teknik har man bland annat kunnat göra skogskartor för hela Sverige, med så bra kvalitet att dessa  kan användas vid skogsbruksplanering. Flygburen laserskanning kan också vara ett viktigt redskap för naturvård, det är exempelvis möjligt att se ur trädgränser förflyttas i fjällen och hur gamla betesmarker växer igen.

Utsnitt av kollagen

Genom att använda utsnitt av profil­kollagen kan vi på olika sätt förstärka SLU:s uttryck och binda ihop vår kommunikation.

Hela bilden

Bild som visar exempel på hur hela profilkollagebilden kan användas.Använd hela profilkollaget för att visa universitetets bredd och helhet. Används till exempel på start­sidor, omslag och mässmaterial, där bildkollaget kan ta för sig och vara bärande.

Dekorbild

Bild som visar exempel på hur utsnitt ur profilkollaget kan användas.Använd ett mindre utsnitt av kollaget för att skapa olika dekorer/utsmyckningar. Passar bra tillsammans med korta texter.

Detalj

Bild som visar exempel på hur en detalj ur profilkollaget kan användas som mönster.Använd en inzoomad detalj av kollaget för att få fram ett mönster. Används med fördel på en mindre yta där den kompletterar verksamhetsbilder.

Struktur med färg 

Bild som visar exempel på hur en detalj ur profilkollaget kan användas tillsamman med en palettfärg.Lägg på en palettfärg på en inzoomad detalj eller mönster för att skapa en mer enhetlig bakgrund eller bättre läsbarhet när du vill ha text på kollaget. Det här är ett exempel med färgen klorofyll på struktur.


Tips! Du kan hämta färdiga färgplattor med struktur i den interna mediabanken under rubriken Profilerat.

Fakta:

Profilkollagen är framtagna av SLU:s bildredaktör Jenny Svennås-Gillner.


Kontaktinformation

Jenny Svennås-Gillner, bildredaktör
Kommunikationsavdelningen, SLU
bild@slu.se,
018-67 22 99,

0768-09 22 99

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen