Folder med flik (Indesign)

Senast ändrad: 03 maj 2022

En liten folder med en extra flik (165x148,5 mm) för översiktlig och kortfattad information. Flera alternativ för omslag, som ligger i olika valbara lager i mallen.

Foldermallen hämtas i SLU:s mediabank. Klicka på "Hämta fil" uppe till höger.

För avancerade InDesignanvändare

För att använda foldermallen behöver du ha senaste versionen av Adobe Indesign och ha god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning.

Tillgänglighet

Mallen är gjord för tryckta foldrar. Vill du publicera en pdf-version av foldern på webben behöver du tillgänglighetsanpassa den. Se checklistan nedan för hur du gör det. Ett alternativ är att du istället publicerar innehållet direkt på en webbsida.

Flikfolderns framsida, baksida och omslag, variant ett med egna bilder.
Bilden visar fliken framsida, baksida och omslag, variant 1 med egna bilder.
Mallen för vikfolderns tre sidor innehållande rubrik, brödtext och plats för bild.
Bilden visar höger och vänster insida samt flikens baksida.
Framsida folder exempel 1 med SLU logotyp upp i vänster hörn, ett foto och en kilformad vit platta i nedre högra hörnet.
Omslagsalternativ 1 med egen bild.
Framsida folder exempel 2 med SLU logotyp upptill i vänster hörn, skogsgrön bakgrund över hela sidan och en mindre kilformad bild i nedre högra hörnet.
Omslagsalternativ 2, bakgrund med kil och dekorbild eller egen bild.
framsida alternativ 3 med SLU:s logotyp på vit platta i övre vänstra hörnet. Äppelgrön bakgrund med en jordglob i skogsgrönt liggande lite till höger i mitten.
Omslagsalternativ 3, bakgrund med illustration.

Checklistor för tillgänglighetsanpassning i Indesign

Om du publicerar en pdf av en rapport eller vikfolder behöver den vara tillgänglig. Checklistan hjälper dig att hålla koll på alla moment för att åstadkomma detta. Checklistorna är anpassade till SLU:s indesignmallar för rapport A4 och folder.

Tips: Om du exempelvis behöver publicera en affisch på webben och den inte är tillgänglighetsanpassad, spara ut den som en bild och beskriv den i bildens alt-text. 


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen