Folder med flik (Indesign)

Senast ändrad: 12 februari 2024

En liten folder med en extra flik (165x148,5 mm) för översiktlig och kortfattad information. Det finns flera alternativ för omslag, som ligger i olika valbara lager i mallen.

Foldermallen hämtas i SLU:s mediabank. Klicka på "Hämta fil" uppe till höger.

För avancerade Indesignanvändare

För att använda foldermallen behöver du ha senaste versionen av Adobe Indesign och ha god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

Tillgänglighet

Mallen är gjord för tryckta foldrar. Vill du publicera en pdf-version av foldern på webben behöver du tillgänglighetsanpassa den. Se checklistan nedan för hur du gör det. Ett alternativ är att du istället publicerar innehållet direkt på en webbsida.

Checklistor för tillgänglighetsanpassning i Indesign

Om du publicerar en pdf av en rapport eller vikfolder behöver den vara tillgänglig. Checklistan hjälper dig att hålla koll på alla moment för att åstadkomma detta. Checklistorna är anpassade till SLU:s indesignmallar för rapport A4 och folder.

Tips: Om du exempelvis behöver publicera en affisch på webben och den inte är tillgänglighetsanpassad, spara ut den som en bild och beskriv den i bildens alt-text. 


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen