Mall för faktablad (Indesign)

Senast ändrad: 12 februari 2024
Sida med malltext. Foto.

Ett faktablad är en kortfattad publikation som innehåller forskningsbaserad kunskap som riktar sig till professionen. Den ingår oftast i en faktabladsserie och har alltid ansvarig utgivare inom SLU. Faktabladen är ett sätt att effektivt och långsiktigt nå ut med tillämpningsbar forskning.

 

 

Ett faktablad är lämpligt för forskning med konkreta resultat som kan nyttiggöras av yrkesverksamma eller i samhället. Faktabladen får gärna innehålla tips och råd eller gör-så-här-listor. Syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser är element som normalt brukar ingå i publikationen.

Innehållet i faktabladen ska följa kommunikationspolicy för SLU i form av saklighet, trovärdighet, tillgänglighet, aktualitet, kvalitet samt ansvarsfullhet.

Faktabladen förmedlas framför allt i digital form, men kan skrivas ut eller tryckas vid behov.

För avancerade Indesignanvändare

För att använda mallen behöver du ha senaste versionen av Adobe InDesign och ha god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning (grafiskservice@slu.se). Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

Format

Mallen är fyrsidig och i A4-storlek med utrymmen för faktabladets egna profilerande bild i både sidhuvud och sidfot.

Faktabladsmallen är tillgänglighetsanpassad och framtagen för att publiceras i elektronisk form. Det går med lite handpåläggning även att justera mallen för tryck. 

 

Fakta:

Creative commons

SLU rekommenderar licensen CC BY-ND och dessa CC-badges (märkning) finns i mallen.

BY = Licenstagare får kopiera, distribuera och visa verket samt göra bearbetningar och remixer av det endast om upphovsmannen eller licensgivaren ges erkännande.

ND = Licenstagare får kopiera, distribuera och visa endast ordinarie kopior av verket, inga bearbetningar eller remixer av det.

Mer information: Creative Commons (Wikipedia) 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen