Platsannonser

Senast ändrad: 12 april 2022

Det är viktigt att hålla en enhetlig profil när vi platsannonserar.

Då vi ofta förekommer med flera platsannonser vid samma tillfälle finns det olika färger och illustrationer att välja mellan. Det ger ett starkare och tydligare intryck, vilket är till nytta för oss och den sökande.

I mallen väljer du sidmall med den illustration du vill ha. Du väljer sedan bakgrund – vit eller färgutsnitt i SLU:s färger – genom att tända eller släcka lagret ”Bakgrund”.

Mallar för tryck finns både för tidningsredaktioner och rekryteringsbolag, i olika format och kan anpassas efter olika spaltbredder. Läs mer om platsannonser för tryck

Mallar för digital platsannonsering:

Mallen hämtas i SLU:s mediabank. Klicka på "Hämta fil" uppe till höger.

Fakta:

Om du ska platsannonsera

Personalavdelningen/HR-funktionen har hand om förfarandet och hjälper dig med detta. Se översiktlig beskrivning över hur du som chef bör planera och tänka vid rekrytering och annonsering av teknisk/administrativ personal (TA-personal), Rekryteringsprocess teknisk/administrativ personal


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen