Platsannonser för tryck (Indesign)

Senast ändrad: 04 juni 2024

Här kan du ladda ner mallar för platsannonser för tryck, både för tidningsredaktioner och för rekryteringsbolag.

I mallen väljer du sidmall med den illustration du vill ha. Du väljer sedan bakgrund – vit eller färgutsnitt i SLU:s färger – genom att tända eller släcka lagret ”Bakgrund”.

Mallarna finns både för tidningsredaktioner och rekryteringsbolag, i olika format och kan anpassas efter olika spaltbredder. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

Mallar för tidningsredaktioner

Indesignmallarna är tänkta att formgivare kan använda för att sätta platsannonserna. Formatet kan anpassas i dokumentet. I mallsidorna finns de olika profilerna att välja mellan. Typsnittet ska helst vara Akzidenz Grotesk. Eftersom vi inte kan tillhandahålla det går det bra att ersätta typsnittet med Arial.

Mallar för tidningsredaktioner finns i följande format:

  • Annonsmall för miniannons 122 x 88 mm
  • Annonsmall för mellanannons 122 x 110 mm

Mallar för rekryteringsföretag

SLU värnar om att hålla en enhetlig profil på sina platsannonser, oavsett vilken om vi får hjälp av ett rekryteringsföretag eller ej. Därför ska SLU:s platsannonser alltid använda sig av vår profil för platsannonser.

Platsannonsmallar i Indesign med plats för rekryteringsföretaget logotyp och information finns i följande format:

  • Annonsmall 122 x 110 mm 
  • Annonsmall 250 x 90 mm 

Dessa är tänkta att formgivare kan använda för att sätta platsannonserna. Formatet kan anpassas i dokumentet. I mallsidorna finns de olika profilerna att välja mellan. Typsnittet ska helst vara Akzidenz Grotesk. Eftersom vi inte kan tillhandahålla det går det bra att ersätta typsnittet med Arial.

Platsannonser gjorda i samarbete med rekryteringsföretag ska alltid godkännas av kommunikationsavdelningen före publicering. Maila annonsen för godkännande till kommunikationsavdelningen.

Fakta:

Om du ska platsannonsera

Personalavdelningen/HR-funktionen har hand om förfarandet och hjälper dig med detta. Se Rekrytering och annonsering  


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen