Diplom (Indesign)

Senast ändrad: 04 juni 2024

SLU:s diplommall finns i två versioner, en med bildkant och en utan bild. Formatet är A4.

För avancerade InDesignanvändare

För att använda diplommallarna behöver du ha senaste versionen av Adobe Indesign samt god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen