Diplom (Indesign)

Senast ändrad: 12 april 2022

SLU:s diplommall finns i två versioner, en med bildkant och en utan bild. Formatet är A4.

För avancerade InDesignanvändare

För att använda diplommallarna behöver du ha senaste versionen av Adobe Indesign samt god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning.

Bild av två olika varianter på diplommallen, med och utan bildkant som innehåller ett utsnitt av profilkollaget.
De två olika diplommallarna: Med och utan övre och nedre kant innehållande SLU:s profilkollage i mallens över- och nederkant.

Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen