CV-sida

Senast ändrad: 09 juli 2024

Du som är medarbetare vid SLU kan med fördel själv skapa din CV-sida.

Instruktioner för medarbetare som skapar sin egen cv-sida

Du kan själv skapa och ändra din CV-sida via Verktyg och system, på medarbetarwebbens startsida. Observera att du först måste logga in på startsidan, och att du måste logga in med små bokstäver (gemener). Om du får problem att komma in i redigeringsläget kan det hjälpa att rensa cacheminnet genom att trycka ctrl+F5.

Steg för steg

 • Gå till medarbetarwebbens startsida. Du är antagligen redan inloggad men står det ”Logga in” uppe till höger så klicka där och logga in med samma uppgifter som du använder för att logga in på datorn.
 • Klicka på Verktyg och system och välj CV-sida.
 • Fyll i de fält som är relevanta för dig. Tomma fält visas inte på den publicerade sidan. Fältet Kort sammanfattning blir en ingress på CV-sidan. 
 • Uppgifter om var du arbetar, kontaktinformation och eventuell bild hämtas automatiskt från Idis
 • Publicera din sida genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. 
 • Kontrollera att sidan ser ut som du tänkt dig. 
 • För att spegla ditt CV till en annan språkversion byter du språk i toppmenyn (English eller Svenska)
 • Välj Change/Ändra och fyll i fälten på det andra språket.
 • Tänk på att du inte ska blanda engelska och svenska i ditt CV. Texten ska skrivas på samma språk som webbens språkversion.

Vad skriver man under de olika rubrikerna?

 • Sammanfattningen: Det viktigaste om dig i sammandrag, till exempel de ämnen du forskar om eller undervisar i. Skriv gärna i tredje person för att öka sökbarheten på ditt namn. Se till att få med de nyckelord du vill bli hittad på.
 • Presentation: Utveckla det du skrev i sammanfattningen. Till exempel lite om dig som person, övergripande om din forskning och dina drivkrafter. Det ska inte vara långa texter, fokusera på det som är mest intressant för din målgrupp att veta om just dig.
 • Undervisning – vilka kurser undervisar du på? Vill du berätta mer om ditt engagemang i undervisningen? 
 • Forskning – vilka projekt arbetar du i? Länkar till projektsidor om det finns. Vad har du kommit fram till? Länka till en föreläsning eller liknande.
 • Miljöanalys – nämn vad du gör inom fortlöpande miljöanalys.
 • Samverkan – Hur samverkar du och med vilka? Varför är forskningen viktig för dig och samhället? Kanske vill du hänvisa till din blogg eller twitter.
 • Bakgrund – det du också vill berätta men som inte är så viktigt som det du skrev i presentationen. Kanske om din utbildning eller vad du gjorde innan du blev forskare ...
 • Handledning – dina doktorander och examensarbetare
 • Publikationer – lyft fram dina viktigaste publikationer och/eller länka till aktuell lista i SLUpub (din webbpublicerare kan hjälpa dig att få in ett RSS-flöde från SLUpub på sidan), google scholar etcetera.
   Glöm inte populärvetenskapliga publikationer! När uppdateringar av publikationerna görs i SLUpub följer de med automatiskt till denna publikationslista. Du kan själv länka till en url till ditt publikationsflöde. Det är säkrare än att visa RSS-flöden som krånglar ibland.
 • Länkar – här kan du länka till sociala medier, bra artiklar som skrivits om din forskning, samarbetspartners etcetera.
 • Taggar – välj ett eller flera relevant(a) forskningsämne(n). Din institutionstillhörighet framgår av dina kontaktuppgifter på sidan.
 • Bilder: Be din webbpublicerare om hjälp ifall du vill visa andra bilder än den som kommer från Idis på din cv-sida.

Kontaktinformation