Pappersval

Senast ändrad: 25 november 2020

Opacitet, gramvikt, gräng osv. är alla parametrar att ta med i själva pappersvalet.

Pappersval

SLU använder papper som en bärare av extern och intern kommunikation. Utifrån miljö- och klimataspekter har de flesta av marknadens olika papper testats och utvärderats. De olika papperskvaliteternas tekniska prestanda har beaktats vid val av standardpapper.

För att kunna Svanen- och FSC-märka en trycksak ställer det krav på pappret man trycker på. Detta är SLU:s rekommendation av pappersval:

  1. Träfritt bestruket papper: Arctic the Matt, som tillverkas av Grycksbo Bruk i Dalarna.
  2. Träfritt obestruket papper: Munken Polar samt Munken Polar Rough, som tillverkas av Munkedals bruk i Bohuslän. 

Motiven för att välja dessa papper är att de har bra tekniska värden, att de är godkända för att FSC- och Svanenmärkta trycksaker förutsatt att tryckeriet är certifierat, att pappret är prisvärt, har den lägsta klimatpåverkan och att korta transporter till tryckeri gäller, av miljöskäl.

 

Sidansvarig: Emma.Hallberg.Gardell@slu.se