Pappersval

Senast ändrad: 08 januari 2024

Opacitet, gramvikt, gräng osv. är alla parametrar att ta med i själva pappersvalet.

Pappersval

SLU använder papper som en bärare av extern och intern kommunikation. Utifrån miljö- och klimataspekter har de flesta av marknadens olika papper testats och utvärderats. De olika papperskvaliteternas tekniska prestanda har beaktats vid val av standardpapper.

För att kunna Svanen- och FSC-märka en trycksak ställer det krav på pappret man trycker på. Detta är SLU:s rekommendation av pappersval:

  1. Träfritt bestruket papper: Arctic the Matt, som tillverkas av Grycksbo Bruk i Dalarna.
  2. Träfritt obestruket papper: Munken Polar samt Munken Polar Rough, som tillverkas av Munkedals bruk i Bohuslän. 

Motiven för att välja dessa papper är att de har bra tekniska värden, att de är godkända för att FSC- och Svanenmärkta trycksaker förutsatt att tryckeriet är certifierat, att pappret är prisvärt, har lägst klimatpåverkan och att korta transporter till tryckeri gäller, av miljöskäl.

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen