Genomtänkta och profilerande ljud- och musikval

Senast ändrad: 19 mars 2024

Här finns rekommendationer för hur du i enlighet med SLU:s varumärke väljer ljud och musik till exempelvis video- och poddproduktion. Dessutom finns här information om SLU:s ljudsignatur, hur den ska användas samt hur du får tillgång till den.

Det vi har att gå på i musikval, är att det ska överensstämma med SLU:s personlighet (Global, modern, relevant, kreativ, ansvarstagande). I bilder och video har vi anpassat detta efter visuellt material och utgår ifrån värdeorden trovärdighet, livfullhet, hoppfullhet, mångfald, engagemang och modern. Allt detta går inte på rak arm att översätta till musik kanske men en del av det är tillämpbart.

På samma sätt som vi använder oss av olika delar av SLU:s färgpalett, beroende på målgrupp och sammanhang, kan vi göra liknande i våra musikval. I akademiska högtider må det vara en dov färgskala, klassisk musik och fanfarer som gäller som gäller men när vi riktar oss till en yngre målgrupp brukar vi försöka få in ett modernt uttryck och klarare färger.

Det här kan du utgå ifrån när du gör ljud- och musikval:

 • Välj musik utifrån vilken känsla du vill bygga upp. Positivt och aktivt? Modernt och engagerande? Välj musik utifrån det.
 • Tänk på vilken målgrupp materialet riktar sig mot och välj musik som du tror tilltalar målgruppen. Testa gärna ditt musikval på någon/några som tillhör din tänkta målgrupp.
 • Stäm av ditt musikval gentemot universitetets personlighet.

Generellt funkar en hoppfull, positiv, något "up tempo"-musik med digitala inslag bra för de allra flesta filmer vi producerar.

Vi har köpt in några låtar som vi bedömer stämmer väl överens med SLU:s personlighet. Dessa kan användas i event, videos, poddar mm så länge SLU står som avsändare och upphovspersonens namn anges. Detta material kan även fungera som en "moodboard" vid musikval. Kontakta bildredaktören för att få tillgång till detta material.

SLU-signaturljudet

I samband med produktionen av Filmen om SLU tog kommunikationsavdelningen och utbildningsmedia fram ett SLU-ljud som skulle stämma överens med det profilerande kollaget.

Ljudet är tänkt att användas på följande sätt:

 • tillsammans med det animerade och profilerande filmintrot/-outrot (se inledningen till Filmen om SLU i videon här nedan),
 • som en ljudlogotyp, med och utan förtydligande speakersröst, i poddar och andra ljudfiler.

Ljudet ska symbolisera varumärket SLU i sin helhet.

 • Det är inte tillåtet att mixa ihop SLU-ljudet med andra ljud/musikslingor eller innehållskomponenter.
 • Ljudet får inte användas som ett signaturljud för en specifik podd eller video.

Så här kan ljudet användas i exempelvis podd (klicka på bilden för att få upp den större):Bilden visar ett förslag på hur SLU-ljudet kan användas i en podd.

Förslag på upplägg av podd inklusive profilerande SLU-ljud:

 1. Anslag – något som väcker intresse och får lyssnaren att vilja höra mer,
 2. poddens egen vinjettmusik,
 3. profilerande SLU-ljud tillsammans med "Det här är en podd från SLU",
 4. huvudsakligt poddinnehåll inklusive relevant bakgrundsljud i så låg volym att det talade innehållet är tydligt även för personer med hörselnedsättning,
 5. poddens egen vinjettmusik, kanske en kortare version, som avslutning
 6. profilerat SLU-ljud som påminnelse om avsändaren.

Så här används SLU-ljudet tillsammans med det animerade filmintrot:

Vill du använda SLU-ljudet?

Ladda ner ljudet med och utan speakerröst som säger "Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet" (2,6 Mb)

Vill du använda det animerade SLU-introt/outrot?

Skicka en förfrågan till Jenny Svennås-Gillner (kontaktuppgifter nedan).

Fakta:

Lagring av poddar och ljudfiler

Vi har i nuläget ingen färdig rekommendation för lagring och spridning av poddar.