Rollup (Indesign)

Senast ändrad: 27 november 2023

Mallar för rollup som även passar med det övergripande utlåningsmaterialet.

Det finns mallar för rollups som är framtagna för att passa ihop med det befintliga utlåningsmaterialet. I mallen finns det utförliga anvisningar för hur du ska producera din rollup. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

 

Tips:

  • Fundera på vilken funktion rollupen ska fylla – intresseväckare, information och så vidare.
  • Skriv ett kort och kärnfullt budskap.
  • Placera det viktigaste högt upp, då ytan nertill ofta blir skymd.

Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen