Rollup (Indesign)

Senast ändrad: 04 oktober 2022

Mallar för rollup som även passar med det övergripande utlåningsmaterialet.

Det finns mallar för rollups som är framtagna för att passa ihop med det befintliga utlåningsmaterialet. I mallen finns det utförliga anvisningar för hur du ska producera din rollup. 

 

Tips:

  • Fundera på vilken funktion rollupen ska fylla – intresseväckare, information och så vidare.
  • Skriv ett kort och kärnfullt budskap.
  • Placera det viktigaste högt upp, då ytan nertill ofta blir skymd.

Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen