Att möta journalister

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Om du blir kontaktad av en journalist finns det några saker som är bra att tänka på för att du ska kunna dra nytta av dina mediekontakter och nå ut med ditt budskap. Behöver du rådgivning är du välkommen att kontakta SLU:s pressavdelning.

Att SLU syns och hörs i medierna är värdefullt på många sätt. Det ökar kännedomen om SLU och ger oss möjligheter att profilera oss inom viktiga områden.

När du får förfrågan om en intervju

Forskare och andra inom SLU blir ofta kontaktade av medier. För bästa resultat finns det en del saker som du kan tänka på när du blir kontaktad av en journalist:

 • Ta reda på vem som ringer, från vilken redaktion och i vilket syfte. 
 • Be om att få återkomma. Kom överens om vilken tid du ska återkomma och håll tiden.
 • Tänk igenom vad du vill säga och vad som är ditt viktigaste budskap.
 • Om du ändå känner dig osäker eller vill ha ett bollplank, kontakta kommunikationsavdelningens pressansvariga, se kontaktinformationen nedan.

Intervjusituationen

Några tips som kan underlätta under själva intervjun:

 • Tänk igenom dina svar innan du svarar. Låt inte situationen stressa dig.
 • Svara på frågorna och brygga över till ditt budskap.
 • Uttryck dig enkelt och undvik fackspråk så långt det är möjligt.
 • Tala alltid sanning, säg inget som du inte kan stå för.
 • Om du får en fråga som du inte kan svara på, säg det. Hänvisa vid behov vidare till andra.
 • Om du blir citerad har du rätt att få läsa dina citat innan publicering, enligt de pressetiska reglerna. Säg gärna direkt under intervjun att du vill få läsa dina citat.
 • Tänk på att det enbart är dina egna citat du har rätt att läsa – om du får se hela artikeln är det upp till journalisten att avgöra om hen vill ta hänsyn till synpunkter som rör den övriga texten. (De flesta journalister är dock oftast tacksamma för att få eventuella faktafel korrigerade.)
 • Se hela samtalet som en intervju. Du pratar aldrig ”off the record” med en journalist.

Medieträning

Medieträning erbjuds av SLU:s pressavdelning. Kontakta pressavdelningen för mer information.

Meddelarfrihet

Som offentliganställd har du en grundlagsskyddad rättighet att lämna information till och uttrycka personliga åsikter för media. Detta kallas för meddelarfrihet.

SLU ska inte och får inte lägga sig i om du använder denna rättighet och SLU har heller inte rätt att försöka ta reda på vem som använt sig av den och uttalat sig. Detta kallas för efterforskningsförbud.