Köpa kommunikationstjänster

Senast ändrad: 08 december 2021

SLU:s lokal ramavtal för kommunikationstjänster omfattar fyra olika tjänsteområden och har två rangordnade leverantörer. Beroende på typen av uppdrag ska avrop antingen ske enligt rangordning, eller genom s.k. förnyad konkurrensutsättning (FKU) där samtliga leverantörer bjuds in att konkurrera med sina offerter.

Tjänsteområden

De områden som avtalet omfattar är:

 • Grafisk formgivning
  Grafisk formgivning och produktion i tryckt och digital form för externa och interna målgrupper utifrån SLU:s grafiska profil. Exempelvis idéarbete, kreativt koncept, copytjänster, bildmanér, layout av produkter som exempelvis broschyrer, illustrationer och informationsgrafik, vepor, informationsmaterial, skrifter annonser m.m.

 • Utveckling av kampanj och appar
  Digitalt material som till exempel spelutveckling, apputveckling, AR, VR. Leverans av digitala produkter sker som huvudregel till SLU:s IT-avdelning som testar och driftsätter.

 • Monterdesign och event
  Produktion av montrar och annat utställningsmaterial för mässor, konferenser och event med utgångspunkt i SLUs grafiska profil. I detta kan ingå; idéutveckling, konstruktion, materialplanering, produktion, logistik och montage.

 • Filmproduktion
  Produktion av film med olika komplexitetsnivåer, såväl film av marknadsföringskaraktär som planerade dokumentära produktioner och mindre filmproduktioner. Till exempel bioreklam, presentationsfilmer, instruktionsfilmer m.m.

Avropsmodell

Observera att detta är en ny avropsmodell som ersätter den gamla (som drog gränsen för förnyad konkurrensutsättning vid beställningar över 20 000 kr).

Produktionsuppdrag och rådgivning avropas enligt rangordning. Beställaren ska ge skälig tid till den första leverantören i rangordningen att acceptera uppdraget. Kan den inte göra detta går förfrågan vidare till nästa leverantör och därefter den sista.

För avancerade eller löpande uppdrag med flera deluppdrag gäller förnyad konkurrensutsättning (FKU). Avrop genom förnyad konkurrensutsättning innebär att beställaren bjuder in samtliga leverantörer att lämna anbud igen enligt villkoren i ramavtalet.

Strategisk brief kan utnyttjas för att få återkoppling från leverantörerna hur ett uppdrag bör kravställas. Vid sådant upppdrag ska samtliga leverantörer kompenseras för sin tid.

Läs mer om avropsmodell och tillåtna urvalskriterier vid förnyad konkurrensutsättning i den särskilda avropsguide som finns i Proceedo.

Mall vid avrop enligt rangordning

När du ska avropa kommunikationstjänster enligt grundläggande rangordning, utgå från rubrikerna i denna mall.

Mall för förnyad konkurrensutsättning

När du ska göra en förnyad konkurrensutsättning för kommunikationstjänster, utgå från denna mall.

 

Leverantörer

Observera att din beställning ska göras i Proceedo (enligt avropsmodell).

 1. Leverantör Rang 1: Advant Produktionsbyrå AB
  Kontaktperson: Johan Föhr
  Telefon: 070-713 50 83
  E-post: johan@advant.se
  Obs! Förfrågningar skickas till: slu@advant.se
  www.advant.se

 2. Leverantör Rang 2: Södra Tornet Kommunikation AB
  Kontaktperson: Jonas Pertoft
  Telefon: 018-474 86 01
  E-post: jonas@sodratornet.se
  http://sodratornet.se/

Fakta:

Avtalet gäller från och med 2020-07-01 till och med 2022-06-30.

Ramavtalet för kommunikationstjänster (SLU ID 2017.2.4.4-4118) är förlängt med ett år och gäller från och med 2020-07-01 till och med 2022-06-30. En ny upphandling genomförs under hösten 2021.