Köpa kommunikationstjänster

Senast ändrad: 19 mars 2024

SLU:s lokal ramavtal för kommunikationstjänster omfattar konceptuell kommunikation och innehållsproduktion och har tre rangordnade leverantörer. Beroende på typen av uppdrag ska avrop antingen ske enligt rangordning, eller genom s.k. förnyad konkurrensutsättning (FKU) där samtliga leverantörer bjuds in att konkurrera med sina offerter.

Tjänsteområden

De områden som avtalet omfattar är:

Konceptuell kommunikation

T.ex:

 • Behovsanalys som grund för en förnyelse av kommunikationsarbetet inom en verksamhet.
 • Anpassade kommunikationsplattformar som utgår från SLU:s övergripande manual.
 • Kommunikationskoncept för alla kanaler.
 • Uppföljningar och effektmätningar av kommunikationsinsatser och kampanjer.
Innehållsproduktion

T.ex:

 • Konverteringsdrivet kommunikationsinnehåll.
 • Produktion av innehåll i alla kanaler (annonser, affischer, layoutmallar, material till mässmontrar och evenemang).
 • Filmproduktioner (hela eller delar av produktionen från idé till färdig film).
 • Annonsering i digitala kanaler.
 • Optimering och justering av pågående kampanjer.
 • Bildredigering, animeringar, illustrationer och infografik.
 • Bearbetning och språklig granskning av texter och översättningar på svenska och engelska.
 • Produktion och anpassning av varumärkesstärkande mallar i exempelvis Indesign eller Powerpoint.

Avropsmodell

Observera att detta är en ny avropsmodell som ersätter den gamla (där en förnyad konkurrensutsättning gällde avancerade eller löpande uppdrag).

Rangordning
För uppdrag med ett värde upp till 40 000 kr gäller avrop enligt rangordning. Beställaren ska ge skälig tid till den första leverantören i rangordningen att acceptera uppdraget. Kan den inte göra detta går förfrågan vidare till nästa leverantör och därefter den sista.

Förnyad konkurrensutsättning (FKU)
Avrop genom förnyad konkurrensutsättning innebär att beställaren bjuder in samtliga leverantörer att lämna anbud enligt villkoren i ramavtalet. Beställaren beskriver uppdragets syfte, innehåll och tidsplan samt väljer ut urvalskriterier som gäller för just detta avrop.

Läs mer om avropsmodell och tillåtna urvalskriterier vid förnyad konkurrensutsättning i den särskilda avropsguide som finns i Proceedo.

Mall vid avrop enligt rangordning

När du ska avropa kommunikationstjänster enligt grundläggande rangordning, utgå från rubrikerna i denna mall.

Mall för förnyad konkurrensutsättning

När du ska göra en förnyad konkurrensutsättning för kommunikationstjänster, utgå från denna mall.

 

Leverantörer

Observera att din beställning ska göras i Proceedo (enligt avropsmodell).

 1. Leverantör Rang 1: Advant Produktionsbyrå AB
  Kontaktperson: Joacim Lundin
  Telefon: 076-101 68 79
  E-post: joacim@advant.se
  Obs! Förfrågningar skickas till: slu@advant.se
  www.advant.se

 2. Leverantör Rang 2: Södra Tornet Kommunikation AB
  Kontaktperson: Jonas Pertoft
  Telefon: 018-474 86 01
  E-post: jonas@sodratornet.se
  www.sodratornet.se
  Obs! Förfrågningar skickas till
  : kundansvarig Ulrika Åström, ulrika@sodratornet.se

 3. Leverantör Rang 3: Oh-My (fd.Zellout)
  Kontaktperson: Joakim Leo
  Telefon: 070-999 65 55
  E-post: joakim.leo@ohmy.se
  www.ohmy.se

Fakta:

Avtalet gäller från och med 2022-07-01 till och med 2025-06-30.

Ramavtalet för kommunikationstjänster (SLU ID 2022.2.4.4-1566) gäller från och med 2022-07-01 till och med 2025-06-30.