Lika villkor i bild

Senast ändrad: 04 februari 2021

Universitetet har en handlingsplan för lika villkorsarbete, och vi vill att även våra bilder ska spegla ambitionerna i denna.

Tänk på att:

  • visa upp SLU som det nationellt och internationellt världsledande universitet det är inom våra ämnesområden
  • visa om möjligt upp mångfald i forskargrupper, unga och äldre forskare av olika kön och bakgrunder
  • visa om möjligt upp mångfald i studentgrupper, yngre och äldre studenter av olika kön med nationell eller internationell bakgrund
  • framställ inte någon/några på ett sätt som strider mot dennes/deras övertygelser, religion eller annan trosuppfattning
  • behandla alla lika. Fall inte i genusfallgropar som att presentera män i arbetslivet, rakt, sakligt, professionellt medan kvinnor presenteras i mjukare sammanhang som med barn, i hemmamiljö, snällt leende.

SLU:s mål för personal och studenter är

  • studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva
  • organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning
  • jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten
  • personal och studenter är våra bästa ambassadörer

(Utdrag ur handlingsplanen för Lika villkor)

Vision för arbetet med lika villkor

Alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Lika villkorsarbetet omfattar alla anställda och studenter och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studentkårerna.