Varumärkesmanual

Senast ändrad: 02 juni 2022

SLU:s varumärkesmanual beskriver hur vi ska kommunicera vår verksamhet. Som ett stöd till varumärkesmanualen finns även en film, som visualiserar ramberättelsen och vår grafiska profil.

För att skapa förtroende behöver vi vara tydliga, hålla ihop som en avsändare och bygga relationer till våra målgrupper. Varumärket blir ett sätt att samla hela SLU under en gemensam, och därmed kraftfull, helhet. Syftet är att vi ska tala med en gemensam röst och uttrycka oss på ett sätt så att våra mål, vår identitet, vår position och våra värderingar blir glasklara för den vi möter.

Här finner du länkar till delarna i SLU:s varumärkesmanual: om byggstenarna i vårt varumärke, vår grafiska profil, stöd när du ska kommunicera SLU och kring formuleringar och budskap.

Varumärkesmanualens fyra delar och som film

Fakta:

Modervarumärket SLU

Modervarumärket är det paraply under vilket alla verksamheter samlas. Denna varumärkesmanual gäller för vårt modervarumärke SLU.

SLU ska i första hand stå som ensamt varumärke, där logotypen är en gemensam och tydlig avsändare. Alla verksamheter och delar i organisationen ska ha beskrivande namn. Inga egna logotyper får förekomma.

Första gången universitetets namn används i en text skrivs det alltid ut, alltså SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter kan akronymen SLU användas.

Genom att konsekvent lyfta SLU som avsändare blir vår identitet tydlig i kommunikationen. Det minskar risk för osäkerhet hos mottagaren och ökar förtroendet för vår verksamhet.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen