Varumärkesmanual

Senast ändrad: 08 januari 2024

SLU:s varumärkesmanual beskriver hur vi ska kommunicera vår verksamhet. Som ett stöd till varumärkesmanualen finns även en film, som visualiserar ramberättelsen och vår grafiska profil.

För att skapa förtroende behöver vi vara tydliga, hålla ihop som en avsändare och bygga relationer till våra målgrupper. Varumärket blir ett sätt att samla hela SLU under en gemensam, och därmed kraftfull, helhet. Syftet är att vi ska tala med en gemensam röst och uttrycka oss på ett sätt så att våra mål, vår identitet, vår position och våra värderingar blir glasklara för den vi möter.

Här finner du länkar till delarna i SLU:s varumärkesmanual: byggstenarna i vårt varumärke, vår grafiska profil, stöd för när du ska kommunicera SLU samt formuleringar och budskap.

Varumärkesmanualens fyra delar samt en film

Vårt varumärke

SLU:s varumärke är de tankar, känslor och associationer som dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller kommer i kontakt med oss.

Bild av en katt som sitter på en människas axel och tittar in i kameran.

Grafisk profil

Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning.

Att kommunicera SLU

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans. Avsändaren ska vara tydlig och budskapen ska alltid utgå från våra huvudbudskap.

Bild av olika illustrationer och ikoner som används för att kommunicera SLU.

Formuleringar och budskap

Här får du tips och stöd kring hur vi formulerar oss och vilka budskap vi använder oss av vid SLU.

SLU är du – en film om vårt varumärke och vår identitet

Med utgångspunkt i varumärkesmanualen visualiseras SLU:s ramberättelse och grafiska profil i en film.

Fakta:

Modervarumärket SLU

Modervarumärket är det paraply under vilket alla verksamheter samlas. Denna varumärkesmanual gäller för vårt modervarumärke SLU.

SLU ska i första hand stå som ensamt varumärke, där logotypen är en gemensam och tydlig avsändare. Alla verksamheter och delar i organisationen ska ha beskrivande namn. Inga egna logotyper får förekomma.

Första gången universitetets namn används i en text skrivs det alltid ut, alltså SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter kan akronymen SLU användas.

Genom att konsekvent lyfta SLU som avsändare blir vår identitet tydlig i kommunikationen. Det minskar risk för osäkerhet hos mottagaren och ökar förtroendet för vår verksamhet.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen