Språkgranskning

Senast ändrad: 03 januari 2024

Språkgranskning kan göras med olika detaljgrad. Här kan du läsa mer om vad olika typer av granskning innebär och hur beställer språkgranskning.

Beställa språkgranskning

Kortare texter med all personal/alla studenter/alla på en SLU-ort som målgrupp kan vi ofta granska internt. Se Beställa granskning internt nedan.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot uppdrag från enskilda forskare eller doktorander. Vi granskar inte heller texter som översatts med Google Translate eller liknande verktyg.

För de texter som inte kan granskas internt beställer du språkgranskning från det statliga ramavtalet. SLU är en myndighet och ska därför använda detta avtal. Se Beställa granskning från ramavtalet nedan.

Typer av språkgranskning

I det statliga ramavtalet för språktjänster finns fyra nivåer av språkgranskning.

Nivå 1 - korrekturläsning

Den enklaste formen av språkgranskning. Granskaren åtgärdar enbart grammatiska fel, interpunktion och stavning. Detta är normalt det sista steget i skrivprocessen - en sista kontroll innan texten kan anses klar.

Nivå 2

Granskaren korrekturläser enligt nivå 1 och kontrollerar utöver det stil, ton, meningsstruktur och samband.

Nivå 3

En nivå 3-granskning täcker samma saker som nivå 1-2. Utöver det kan granskaren föreslå ändringar av disposition och rubriker.

Nivå 4

På denna nivå föreslår granskaren mer omfattande ingrepp, något som kan behövas till exempel om texten ska anpassas till en ny målgrupp.

Tid och pris?

För granskning som SLU:s språkfunktion gör varierar leveranstiden beroende på arbetsbelastning samt textens omfattning och kvalitet. I början och slutet av en termin är det extra viktigt med framförhållning. Räkna med minst 5 arbetsdagar. Riktigt korta texter, som ett mejl till all personal på ett par meningar, kan du normalt få tillbaka dagen efter. Granskning som görs internt debiteras inte.

Även när du beställer granskning från ramavtalet är det bra att vara ute i så god tid som möjligt. Den granskare som är lämplig för just din text är kanske inte ledig omgående. Du kommer överens med leverantören om leveranstid, men räkna med åtminstone 5-10 arbetsdagar.

Språkgranskning debiteras per timme. Mer omfattande granskning innebär normalt 3-4 sidor/timme. För korrekturläsning kan du räkna med 8-10 sidor/timme. Detta kan dock variera både uppåt och nedåt beroende på textens kvalitet. Priset för språkgranskning sätts genom förnyad konkurrensutsättning.

 

Beställa granskning internt

Kortare texter för internt bruk, svenska och engelska, kan vi ofta granska internt. Kontakta språkkoordinatorn om du har en text som behöver granskas.

När du skickar en förfrågan, tänk på följande:

 • Använd en beskrivande ärenderad där du skriver något om vad det är som ska granskas. Skriv till exempel "Granskning av X-fakultetens verksamhetsplan", inte bara "Granskning".
 • Ange alltid när granskningen behöver vara klar.
 • Innan du skickar en förfrågan, läs också informationen under Skicka material för granskning nedan.

Om texten inte kan granskas internt beställer du granskning externt.

Beställa granskning från ramavtalet

Om din text inte kan språkgranskas internt finns ett statligt ramavtal för språkgranskning som ska användas. 

Engelska texter

För språkgranskning av engelska texter gäller förnyad konkurrensutsättning. Det betyder att du skickar din text till samtliga ramavtalsleverantörer och ber om offert. Du behöver bland annat ange följande:

 • När granskningen behöver vara klar och när leverantören får texten.
 • När du senast behöver ha leverantörens offert.
 • Hur texten ska användas - för artikelmanuskript anger du t.ex. vilken tidskrift artikeln är avsedd för. För en presentation beskriver du åhörarnas bakgrund - hur bekanta är de med ämnet?
 • Om du har några speciella önskemål vad gäller granskarens profil.
 • Vilken granskningsnivå du vill beställa. Om du är osäker, be om nivå 2. Se också nedan under Skicka material för granskning.
 • Vilka kriterier som kommer att styra valet av leverantör.

Ramavtalsleverantörerna för engelska är

Använd gärna Kammarkollegiets blankett för avrop med förnyad konkurrensutsättning. När du fått offerter tar du ställning till vilken leverantör du vill anlita baserat på de kriterier du angett på avropsblanketten. Glöm inte att skicka en inköpsorder från Proceedo. 

Svenska texter

Granskning av svenska texter avropas med rangordning. Du kontaktar alltså den förstarankade leverantören, och bara om de inte kan ta emot uppdraget kontaktar du den andrarankade osv. Ramavtalsleverantörer:

 1. Expressiva AB, e-post: avrop@expressiva.se
 2. Space 360 AB, e-post: info@space360.se
 3. Språkservice Sverige AB, e-post: avrop@sprakservice.se
 4. Språkkonsulterna Prodicta AB, e-post: info@sprakkonsulterna.se

Det finns en blankett för att avropa språkgranskning av svenska texter.

Skicka material för granskning

Innan du skickar material för granskning är det bra om du går igenom punkterna nedan.

 1. Skicka texten i redigerbart format. Det betyder normalt Word, Excel eller Powerpoint. Du får då ändringsförslagen som spårade ändringar och kan se ändringarna innan du godtar dem.

 2. Du kan skicka en pdf-fil för granskning, men det bör vara sista utvägen. Du får då ändringförslagen som kommentarer i pdf-filen. Eftersom detta är ett mer tidskrävande sätt för granskaren att arbeta innebär det också att priset blir högre. Du måste också själv lägga tid på att föra in ändringarna i den ursprungliga filen.

 3. Se till att det är den slutliga versionen du skickar. Att göra små ändringar i texten när granskningen redan påbörjats är både tidskrävande och kostsamt.

Fakta:

Ramavtalets tjänster

Bastjänsterna i ramavtalet är språkgranskning (av svenska och engelska texter) samt översättning mellan svenska och engelska.

Som tilläggstjänster finns bland annat transkribering och undertextning.

Mer detaljerad information om ramavtalet finns på avropa.se och i vägledningen för avrop.