Språkgranskning

Senast ändrad: 25 mars 2020

Språkgranskning kan göras med olika detaljgrad. Här får du veta mer om vad olika typer av granskning innebär och hur du gör om du vill beställa språkgranskning.

Beställa språkgranskning

Kortare texter med all personal/alla studenter/alla på en SLU-ort som målgrupp kan vi oftast granska internt. Se Beställa granskning internt nedan.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot uppdrag från enskilda forskare eller doktorander. Vi granskar inte heller texter som översatts med Google Translate eller liknande verktyg.

För andra texter beställer du språkgranskning från det statliga ramavtalet. SLU är en myndighet och ska därför använda detta avtal. Se Beställa granskning externt nedan.

Typer av språkgranskning

I det statliga ramavtalet för språktjänster finns fyra nivåer av språkgranskning.

Nivå 1 - korrekturläsning

Den enklaste formen av språkgranskning. Granskaren åtgärdar enbart grammatiska fel, interpunktion och stavning. Detta är normalt det sista steget i skrivprocessen - en sista kontroll innan texten kan anses klar.

Nivå 2

Granskaren korrekturläser enligt nivå 1 och kontrollerar utöver det stil, ton, meningsstruktur och samband.

Nivå 3

En nivå 3-granskning täcker samma saker som nivå 1-2. Utöver det kan granskaren föreslå ändringar av disposition och rubriker.

Nivå 4

På denna nivå föreslår granskaren mer omfattande ingrepp, något som kan behövas till exempel om texten ska anpassas till en ny målgrupp.

Tid och pris?

Beställ granskning i så god tid som möjligt. Den granskare som är lämplig för just din text är kanske inte ledig omgående. Du kommer överens med leverantören om leveranstid, men räkna med 5-10 arbetsdagar.

Språkgranskning debiteras per timme. Mer omfattande granskning innebär normalt 3-4 sidor/timme. För korrekturläsning kan du räkna med 8-10 sidor/timme. Detta kan dock variera både uppåt och nedåt beroende på textens kvalitet. Hos ramavtalsleverantörerna är timpriset för närvarande 750 kr.

För intern granskning varierar leveranstiderna beroende på arbetsbelastning. I början och slutet av en termin är framförhållning extra viktig, åtminstone en vecka. Riktigt korta texter, som ett mejl till all personal på ett par meningar, kan du normalt få tillbaka samma dag.

Beställa granskning internt

Kortare texter för internt bruk, svenska och engelska, kan vi ofta granska internt. Kontakta språkkoordinatorn om du har en text som behöver granskas.

När du skickar en förfrågan, tänk på följande:

 • Använd en beskrivande ärenderad där du skriver något om vad det är som ska granskas. Skriv till exempel "Granskning av X-fakultetens verksamhetsplan", inte bara "Granskning".
 • Ange alltid när granskningen behöver vara klar.
 • Innan du skickar en förfrågan, läs också informationen under Skicka material för granskning nedan.

Om texten inte kan granskas internt beställer du granskning externt.

Beställa granskning externt - förnyad konkurrensutsättning

Om din text inte kan språkgranskas internt finns ett statligt ramavtal för språkgranskning som ska användas. OBS att det tidigare ramavtalet har löpt ut, ett nytt beräknas vara på plats under hösten. Tills dess går det att beställa från valfri leverantör, förslagsvis begär du prisuppgift från åtminstone två olika. Du kan till exempel kontakta de tidigare ramavtalsleverantörerna (se nedan).

Engelska texter

För språkgranskning av engelska texter gäller förnyad konkurrensutsättning. Det betyder att du skickar din text till de tre ramavtalsleverantörerna och noga specificerar följande:

 • När granskningen behöver vara klar.
 • När du senast behöver ha leverantörens offert.
 • Hur texten ska användas - för artikelmanuskript anger du t.ex. vilken tidskrift artikeln är avsedd för. För en presentation beskriver du åhörarnas bakgrund - hur bekanta är de med ämnet?
 • Om du har några speciella önskemål vad gäller granskarens profil.
 • Vilken granskningsnivå du vill beställa. Om du är osäker, be om nivå 2. Se också nedan under Skicka material för granskning.
 • Vilka kriterier som kommer att styra valet av leverantör.

De tre tidigare ramavtalsleverantörerna för engelska är

Skicka helst din förfrågan minst två leverantörer. När du fått offerter tar du ställning till vilken leverantör du vill anlita. Glöm inte att skicka en inköpsorder från Proceedo.

Svenska texter

De tidigare ramavtalsleverantörerna för granskning av svenska texter är

 1. Språkkonsulterna Prodicta AB: info@sprakkonsulterna.se
 2. CBG Konsult & information AB:  ii@cbg.com 
 3. Expressiva AB: anna.hass@expressiva.se

Skicka material för granskning

Innan du skickar material för granskning är det bra om du går igenom punkterna nedan.

 1. Skicka texten i redigerbart format. Det betyder normalt Word, Excel eller Powerpoint. Du får då ändringsförslagen som spårade ändringar och kan se ändringarna innan du godtar dem.

 2. Du kan skicka en pdf-fil för granskning, men det bör vara sista utvägen. Du får då ändringförslagen som kommentarer i pdf-filen. Eftersom detta är ett mer tidskrävande sätt för granskaren att arbeta innebär det också att priset blir högre. Du måste också själv lägga tid på att föra in ändringarna i den ursprungliga filen.

 3. Se till att det är den slutliga versionen du skickar. Att göra små ändringar i texten när granskningen redan påbörjats är både tidskrävande och kostsamt.