Guider för SLU:s Powerpoint-mall

Senast ändrad: 23 juni 2022

Korta instruktionsfilmer för olika moment i hur du använder SLU:s Powerpoint mall. Det finns även motsvarande textinstruktioner under respektive film. Vi fyller på med nya instruktioner efter hand.

Infoga ny sida och ändra layout

1:41 min. Det finns 17 olika mallsidor att välja mellan. Du kan även ändra layoutsida i efterhand. Så här gör du.

Skriftlig instruktion: Infoga ny sida och ändra layout  

Infoga ny sida och ändra layout  

Alla mallsidor finns under fliken Start i Powerpoint. För att infoga en ny sida i din presentation klickar du på pilen till höger om texten Ny bild i verktygsfältet och väljer den mallsida du vill ha.  

Om du har fyllt på med ditt innehåll i en mallsida men vill ändra layout - klicka på Layout i verktygsfältet och välj annan mallsida. 

När du byter layout, tänk då på att innehållet i platshållarna måste ha en motsvarande platshållare i den nya mallsidan. 

Ett exempel är sidan som heter Rubrik och innehåll tvåspalt. Om du har fyllt båda spalterna med innehåll och sedan byter layout till den enspaltiga mallsidan Rubrik och innehåll, kommer innehållet i den överflödiga platshållaren, det vill säga den högra spalten, inte att få någon plats i den nya mallsidan. 

Byta till egen bild

1:51 min. I mallen finns det profilerande bilder inlagda. Dessa kan kan bytas ut mot egna bilder vid behov. Så här gör du.

Skriftlig instruktion: Byta till egen bild 

Byta till egen bild 

Välj till exempel mallsidan ”kil, stor bild”. Klicka på ikonen för bilder som finns i platshållaren, det är ytan till höger på mallsidan. Välj en bild klicka på infoga.  

Om du vill justera bilden och flytta den inom bildytan, markerar du bilden och klickar på ikonen ”beskär” i verktygsfältet. Du kan flytta bilden genom att hålla ner musknappen. Du kan också ändra storlek genom att dra i någon av hörnen på den markerade bilden.  När du känner dig nöjd, klicka på en yta utanför bildområdet.  

Om du byter till egen bild, tänk då på att infoga en så kallad “alternativtext” till bilden. Då blir presentationen mer tillgänglig för synskadade. Markera bilden, högerklicka och välj “formatera bild“. Välj “storlek och egenskaper” sedan alternativ text. Beskriv bilden i fältet beskrivning. Du kan hoppa över rubrikfältet när bildbeskrivningen är kortfattad och enkel. När du är klar, klicka på krysset. 

Byta färg på kilen

53 sek. Kilen används som avdelare mellan bild och textyta. Anpassa färgen på kilen så att den passar ihop med din bild. Så här gör du. 

Skriftlig instruktion: Byta färg på kilen

Byta färg på kilen

När du vill byta färg på kilen, markerar du kilen och väljer ”Figurfyllning” uppe i verktygsfältet.

Välj någon av temafärgerna som finns i den översta raden i färgschemat. Det är färgerna i SLU:s färgpalett. Standardfärgerna som finns i den nedre raden i färgschemat är Powerpoints egna färger och ska inte användas i SLU:s presentationer.  

När du valt en ny färg, klickar du någonstans på den vita ytan på mallsidan. 

Mallsidor för text och olika objekt

2:13 min. Fyra mallsidor som är anpassade för att skriva text eller infoga valfria objekt som till exempel bilder, diagram eller annan grafik.

Skriftlig instruktion: Mallsidor för text och olika objekt

SLU:s powerpoint-mall består av flera olika mallsidor med olika layout och användningsområden.  

I mallsidorna Rubrik och innehåll, Rubrik och innehåll i tvåspalt, Kil, liten bild och Kil, stor bild kan du välja att skriva text eller infoga valfria objekt som t ex bilder, diagram eller annan grafik. Tänk på att vara lite sparsam med att infoga objekt på en sida, och att varje objekt fyller en funktion så att text och ett objekt kompletterar varandra och inte konkurrerar om uppmärksamheten.  

Mallsidorna utan kilbild används för text men även när du har egen grafik eller andra egna objekt.  

För att infoga ett objekt, klicka på den ikon i platshållaren som passar för just ditt ändamål.  Om du ska lägga in ett diagram eller grafik, tänk på att välja bland SLU:s temafärger som ingår i vår färgpalett och inte Powerpoints egna standardfärger.  

Mallsidorna med kilbild är bra att använda när du vill ha en inramning till ditt textinnehåll. Du kan även byta färg på den enfärgade kilen och även till egen bild istället för den förvalda. Om du byter till egen bild, tänk på att inte använda för detaljerade bilder i den lilla kilbilden. I den stora kilbilden kan du däremot lägga in mer detaljerade bilder som stödjer innehållet på sidan. Den här mallsidan passar också bra för kortare punktlistor.  

Det finns en särskild instruktion för hur du byter kilfärg och till egen bild.  

Helbild, 4 objekt och 4 bilder

1:41 min. Mallsidor för en stor bild eller flera mindre bilder med bildtext. Det finns även sidor för flera objekt som tabeller, diagram eller annan grafik.

Skriftlig instruktion: Helbild, 4 objekt och 4 bilder

SLU:s Powerpoint-mall består av flera olika mallsidor med olika layout och användningsområden.  

På mallsidorna Helbild, vit, Helbild svart, 4 objekt och 4 bilder kan du välja att infoga valfritt objekt som grafik eller diagram eller bara bilder. 

För att infoga ett objekt eller bild klickar du på den ikon i platshållaren som passar för ditt ändamål.  

Helbild, vit eller svart, används för att infoga en bild eller video på en helsida. Den svarta varianten kan med fördel användas om din bild inte riktigt fyller ut hela sidan. Då blir det en bättre inramning till bilden.  

Mallsidan 4 objekt har plats för fyra objekt som diagram eller annan grafik. Den kan till exempel användas för att jämföra diagram från olika år.  

Mallsidan 4 bilder används för bilder med bildtext. Bilderna skalas och anpassas till platshållaren om de inte har samma format.  


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen