Filma själv

Senast ändrad: 06 oktober 2022

Vill du producera egen film, kanske med mobilen? Här hittar du tips, tricks och fallgropar att undvika! Du hittar mer information i ämnet genom att följa länkarna längst ner.

Förarbete inför filmning

 • Gör en enkel storyboard, alltså en grov skiss på vad din film ska innehålla, och i vilken ordning.
  Se storyboard-blankett för utskrift
 • Välj intressanta och relevanta inspelningsmiljöer som på ett tilltalande sätt kommunicerar ämnet och ger en attraktiv, men fortfarande trovärdig och autentisk, bild av verksamheten och universitetet.
 • Du måste ha tillåtelse av personerna att filma dem och för att få använda det filmade materialet (undantaget är om personerna är långt ifrån kameran och närmast oidentifierbara) 
  Läs mer om lagkrav
 • Se till att ljuset räcker! Ställ den filmade vid ett bra naturligt ljus eller använd extra belysning.
 • Tänk på att välja en lugn miljö utan störande bakgrundsljud.
 • Använd mikrofon eller mygga om det finns tillgängligt.
 • Undvik skakigt material! Om du filmar med en system- eller videokamera, använd i möjligaste mån stativ. Om du inte har något stativ kan du istället luta kameran mot ett stöd, en stolpe, lägg kameran på ett bord etc. Ett annat knep är att hålla kameran/telefonen nära kroppen men det räcker oftast inte hela vägen om du har en tung kamera.
 • Be personerna som intervjuas/filmas att undvika att klä sig i randigt, rutigt, helvitt eller helsvart. Mönster kan ge besvärliga moiréeffekter och stora vita eller svarta ytor ökar risken för felexponering.
 • Be personerna du intervjuar att undvika skramlande smycken eller annat kan störa ljudupptagningen.

Under filminspelningen

 • Rensa din bild, ta bort störande sladdar och prylar i bakgrunden som inte tillför något utan tvärtom tar onödig uppmärksamhet från huvudpersonen.
 • Filma inte i stående format om du inte enbart ska använda filmen i så kallade händelser eller reels i sociala medier. När filmen publiceras på exempelvis YouTube eller SLU Play fylls stående videos ut med fula svarta kanter till ett liggande format.
 • Ska intervjuarrösten vara med eller inte? Ska frågan skrivas ut i text i filmen? Ska den intervjuade få svara på frågan på ett sådant sätt att frågan är underförstådd? Denne behöver i så fall förberedas på detta i förväg. Man behöver också (alltid) vara observant under filminspelningen så det inspelade materialet blir begripligt och användbart.
 • Undvik motljus, och om det inte går så använd extra ljus för att lätta upp och belysa motivet du vill filma.
 • Undvik att exponera andra varumärken eller andra företeelser som skulle kunna riskera att skada SLU:s varumärke.
  Läs mer om SLU:s bild- och videopolicy
 • Om intervjuarrösten ska vara med bör denna person synas vid något tillfälle. Man kan filma sig själv vid någon fråga, framifrån, eller över egen axel, så båda syns i bild.
 • Vart ska den filmade personen titta? Direkt in i kameran eller med den som intervjuar? Bestäm det innan så det blir tydligt och bekvämt för den som blir intervjuad.
 • Variera utsnitt för att få alla byggstenar till din film: Översikt, halvbild, helbild och närbild.
 • Kameravinkel – det vanligast är att hålla kameran i normalhöjd när man gör en intervju.
 • Använd inte zoomfunktionen vid mobilfilmning, den kan försämra kvaliteten på din film. Gå närmare istället!

Vid redigering

 • Inled filmen med något intresseväckande! Du behöver lyckas med att väcka betraktarens intresse och behålla det för att betraktaren ska orka titta färdigt på din film.
 • Använd material som du har tillstånd att använda! Se till att materialet du använder inte är copyrightskyddat eller att du har tillåtelse av upphovspersonen att använda materialet för detta ändamål.
 • Använd ”raka” klipp om möjligt. Övergångar kan i nödfall användas för att jämna ut klipp vid samma tagningstillfälle.
 • Använd inte kortare klipp än cirka tre sekunder. Kortare klipp ger ett rörigt/oroligt intryck och bör bara användas som specialeffekt.
 • Glöm inte tillgänglighetskraven! 
  Läs mer om lagkrav
 • En professionell inramning med SLU-profil förhöjer din film!
  Här hittar du filmgrafik