Bild- och videopolicy

Senast ändrad: 11 juli 2024
Student I vit labbrock håller upp två provrör som han tittar intensivt och fokuserat på.

Bilder används för att illustrera vår verksamhet, men också för att visa att SLU är universitetet som förbättrar världen. Vi ska kommunicera en känsla av liv, engagemang och aktivitet. Bildvalet ska spegla vår mångfald och vi strävar efter att använda autentiska bilder. Lyft gärna bilder som utmanar/vidgar den traditionella bilden av vår verksamhet. Våra bilder ska vara aktuella och av hög estetisk och teknisk kvalitet.

Värdeord att stämma av bildval mot

De sex värdeorden är inte tänkta att användas som en checklista med egenskaper som varje enskild bild måste uppvisa, det är en omöjlighet. Värdeorden ska istället fungera som en guide för egenanalys av bildmaterial. Genom att betrakta bildmaterial med hjälp av dem ska du som kommunikatör kunna bedöma och känna dig säker i att det samlade helhetsintrycket uppfyller vår egen kravbild.

Autenticitet/trovärdighet

För att vi ska vara trovärdiga är det viktigt att vi använder bild- och videomaterial som visar våra verksamhetsorter, vår verksamhet och undervisning, våra forskare och studenter. Vi kan styrka autenticiteten och trovärdigheten ytterligare genom att presentera relaterat material, länkar till sidor där forskning presenteras mer ingående, intervjuer med forskare/studenter, bloggar och liknande.

Vi använder i första hand eget högkvalitativt och relevant bildmaterial, fotograferat av egen personal eller professionella fotografer/filmare. Att vi visar upp "bildbevis" från vår egen verksamhet ger oss trovärdighet och gör också att vi kan erbjuda media vårt material.

Vi kan köpa bilder eller videosekvenser som visar exempelvis naturtyper eller enskilda arter från bildbyråer i de fall vi inte själva har kvalitativt bildmaterial som kan användas, så länge dessa bilder är verifierade som korrekta och trovärdiga.

Vi kan också använda generativ AI för att skapa bildmaterial. Det kommer ny spännande och framförallt användbar AI-funktionalitet hela tiden. I vissa fall är det helt uppenbart när man tittar på en bild att den är genererad men inte alltid. Det är numera lätt att visualisera fantasier och framtidsvisioner men det är viktigt att vi använder genererade bilder på ett ansvarsfullt sätt och till rätt ändamål för att inte tappa trovärdigheten. Det har blivit oerhört mycket lättare att ljuga med bild. Vi kan visa älgar i skolbänken, vi kan befolka tomma stadsmiljöer och liknande, men vi behöver tydligt ange när vi har genererat eller modifierat bilder. Tänk noga efter innan du modifierar en bild. Kan bildmodifieringen skapa negativa reaktioner? Är argumenten för att ta genvägen och generera en bild de rätta?

Livfullhet

Om vi ska kunna förmedla en känsla av liv, kreativitet och aktivitet behöver våra forsknings- och undervisningsmiljöer vara befolkade. Vår verksamhet sker ju inte av sig själv, det krävs engagerade människor.

Om vi exempelvis använder folktomma naturbilder för att kommunicera ett ämnesområde behöver dessa balanseras upp av bilder som visar faktisk verksamhet, provtagning och hur dessa prover sedan analyseras. Vi behöver visa på våra insatser, vad vi gör och varför.

En attraktiv campusmiljö befolkad av studenter. Foto: Mårten Svensson


Att få in karakteristiska byggnader från våra olika verksamhetsorter i bakgrunden är ingen dum idé, men bilden behöver befolkas. Om fokus läggs på människor så kan vi få in andra budskap i bakgrunden utan att det känns övertydligt. Foto: Mårten Svensson


Det här är inte en föredömlig ortsbild. Bilden ger inte en livfull känsla, förmedlar inte ortens verksamhet och man får ingen känsla av att det pågår någon som helst aktivitet. Man kan få en känsla av att fotografen har försökt dölja byggnaden bakom grönskan.

Mångfald/variation

När vi avbildar studenter och forskare vill vi visa att alla är välkomna. Alla får plats hos oss, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsvariation, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Vi visar på vår mångfald helt enkelt. 

Vi behöver också visa på mångfalden och variationen i vår verksamhet: landet/staden, labbet/åkern, gamla anrika miljöer kontra nya toppmoderna byggnader med tillhörande forskningsfaciliteter. Vi behöver kunna kommunicera både ämnet och vilka aktiviteter vår verksamhet rent konkret består av.

Hoppfullhet

Vi vill visa hur vi på SLU bidrar till att förändra världen till det bättre. Om vi använder oss av material som visar exempelvis extrem torka eller översvämning försöker vi balansera detta med att också visa på våra åtgärder och hur de kan göra skillnad.

Engagemang

Vi delar alla ett engagemang för SLU:s ämnesområden. Vi vill visa drivna, engagerade forskare, studenter och medarbetare som tillsammans strävar efter att göra världen lite bättre. Vi bör därför medvetet undvika att visa material på personal och studenter där de råkar se omotiverade ut och istället välja material som visar på energi, kreativitet och fokus. Det behöver inte innebära att personerna ler och tittar in i kameran. Det kan lika gärna visa en extremt fokuserad forskare mitt i verksamheten.

Fokuserade och nyfikna studenter undersöker material i Alnarps sortiment. Foto: Mårten SvenssonFokuserade och nyfikna studenter undersöker material i Alnarps sortiment.
Foto: Mårten Svensson

Bilden på Karin Holmgren är ett exempel på engagemang. Det behövs inget brett leende. 
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Modernt

Våra ämnesområden kan i många fall anses vara traditionella, likaså många av våra byggnader. Vi vill därför visa att det vi gör inom våra varierande ämnesområden, på olika orter, är modernt. Vi har en miljö som är väl anpassad för det arbete vi utför, med otroligt avancerade forskningsfaciliteter och moderna campusområden.

Vi forskar på exempelvis djurvälfärd, markvetenskap och resistenta grödor. Om vi enbart visar glada betande kor, lera och vajande vetefält visar vi bara den traditionella bilden och bekräftar i många fall den oinvigde betraktarens fördomar om verksamheten vid SLU. Vi måste visa på våra vetenskapliga insatser, mätningar och analyser. Vi måste visa på att det vi gör är modernt.

Vi kan fortfarande visa våra anrika byggnader som bidrar till en välkomnande miljö för personal och studenter om vi bara balanserar upp dem genom att också visa modern utrustning, nya hus och engagerad personal och studenter.

Modern verksamhet i traditionell miljö: Linda Gruffman mäter markrespiration vid Svartbergets forskningsstation. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Digitala verktyg hör till vardagen i skogsbruket. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Tänk också på detta

Spegelvänd inte bilder

Människor är sällan helt symmetriska och går följaktligen inte att spegelvända hur som helst. Om du spegelvänder miljöbilder från våra verksamhetsorter finns det oftast någon som känner igen miljöerna och som avslöjar bluffen. Detta sänker vår trovärdighet.

Skriv bildtexter som förhöjer din bild

En bra bildtext beskriver inte enbart vad bilden föreställer. Detta innebär också omvänt att bilder som komplement till text bör förhöja den text de ställs mot, inte enbart illustrera den.

Inga dekorationsbilder

Använd inte irrelevanta bilder som dekoration till en text, för att "lätta upp" en sida. Bilder bör ha relevans till den text de placeras vid.

Var försiktig med andra varumärken

SLU ska alltid vara en tydlig avsändare i alla våra kommunikationsinsatser. Om andra varumärken förekommer på bild eller film riskerar vi att bli ofrivilligt förknippade med dessa. Undvik därför detta i möjligaste mån!

Vi ska också undvika att varumärket SLU förknippas med, eller exponeras i samband med, symboler för till exempel droger och alkohol, vapen, pornografi eller sexism, politiska eller religiösa organisationer eller liknande.

Detta innebär att

  • SLU:s logotyp inte bör visas på bild eller film i sådana sammanhang,
  • personer som förekommer på bild/film i vårt material inte ska bära kläder med sådana symboler (exempelvis logotyper för cigarettmärken, alkoholhaltiga drycker, narkotikaklassade växter och liknande),
  • vi bör vara varsamma med allt för stor exponering av till exempel klädesplagg med stora logotyper – Peak, Adidas med mera – eller produktreklam i någon form.

Respektera upphovsrätten  ange fotografens namn

Läs mer om upphovsrätt

Fakta:

Verksamhets- och ämnesbilder med en övergripande grön känsla.

Tips! Färger i bild. Genomtänkta bildval ger oss bra förutsättningar att skapa en övergripande grön känsla med röda detaljer.