Undersökningar och mätningar

Senast ändrad: 18 oktober 2022

Som stöd i planering av kommunikationsinsatser finns det en del undersökningar och mätningar att utgå ifrån. I bland beställer SLU egna och andra är vi med i. Här hittar du länkar till några undersökningar som är relevanta för SLU.

Kantar Sifos anseendeindex

Detta är en årlig undersökning som mäter anseendeindex hos Sveriges lärosäten. 2021 års rapport hittar du här:

Ungdomsbarometern

Kommunikationsavdelningen köper med jämna mellanrum in den undersökning som heter Ungdomsbarometern och som görs på årlig basis. För 2018 har vi köpt in den stora högskolerapporten, men också en målgruppsnalys som visar hur de som anger SLU som intressant i valet av universitet skiljer sig mot andra generella målgrupper.

OBS! Ungdomsbarometern är copyrightskyddad och får inte spridas utanför SLU-organisationen.

Svenskarna och internet

En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Här hittar du länk till rapporten från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen