Undersökningar och mätningar

Senast ändrad: 23 april 2024

Som stöd i planering av kommunikationsinsatser finns det en del undersökningar och mätningar att utgå ifrån. I bland beställer SLU egna och andra är vi med i. Här hittar du länkar till några undersökningar som är relevanta för SLU.

Kantar Publics anseendeindex för lärosäten

Detta är en årlig undersökning som mäter anseendeindex hos Sveriges lärosäten. 2023 års rapport hittar du här:

Svenskarna och internet

En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Här hittar du länk till rapporten från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

SLU som arbetsgivare

SLU placerar sig högt inom arbetsgivarvarumärke.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen