Officiell e-postsignatur för SLU

Senast ändrad: 19 februari 2024

När du använder SLU:s e-post ska den alltid signeras med SLU:s officiella e-postsignatur. Tillsammans skickar vi tusentals mejl från SLU varje dag och det är viktigt att SLU håller en enhetlig och trovärdig avsändare.

Tänk på att:

  • Din e-postsignatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll vid SLU och tillhandahåller kontaktuppgifter. Det är viktigt att den är enhetlig och igenkännlig så att den kan särskiljas från spam.
  • Det du skriver i mejlet är antagligen det du vill ska bli läst. Därför är signaturen en del av inramningen, som inte får ta fokus från innehållet eller fungera som en annons.
  • Har du ytterligare kontaktuppgifter, till exempel twitteradress eller en länk till webbplatsen för din verksamhet, fyller du på längst ned i texten, ovanför logotypen.
  • Du kan göra flera signaturer om du till exempel behöver en signatur på svenska och en på engelska.
  • Tips när du ska fylla i raden för avdelning/institution/etc: välj en organisationstillhörighet som är relevant för den du ska kommunicera med. Ju färre desto tydligare, max två.

Skapa din e-postsignatur:

Enklast är att kopiera något av exemplen här nedanför och ändra till dina egna uppgifter. Gör så här: 

  1. Välj signatur och kopiera den.
  2. Gå in på e-postprogrammet och lägg till signaturen.
  3. Ändra till dina uppgifter.

Anställd/doktorand/gästforskare

Förnamn Efternamn
Tjänstetitel
Akademisk titel

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


Avdelning/institution/etc
Box 1234, 123 45 ORT
Besöksadress: Exempelvägen 1
Telefon: 0123-45 67 89, mobil: 070-123 45 67
fornamn.efternamn@slu.se, www.slu.se

Student

Förnamn Efternamn
Student vid Program/Kurs/etc

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


Mobil: 070-123 45 67
användarnamn@stud.slu.se, www.slu.se

Om din e-postadress och www-adress i signaturen inte automatiskt omvandlas till länkar gör du så här: (Outlook för PC): Markera det du vill göra klickbart (till exempel www.slu.se, högerklicka på det markerade, välj Hyperlänk, skriv in http://www.slu.se i rutan Adress, klicka på OK. Eller markera det som ska bli klickbart, klicka på Infoga, klicka på Hyperlänk, skriv in adressen i rutan Adress, klicka på OK.

E-postsignaturens typsnitt

Typsnitt: Arial regular
Storlek: 9 punkter
Färg: svart

När du skriver mejlet

Använd följande standardtypsnitt när du skriver mejlet (ställ in som standardtypsnitt för din e-post):

Typsnitt: Arial regular
Storlek: 11 punkter
Färg: svart


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se