Officiell e-postsignatur för SLU

Senast ändrad: 22 juli 2020

När du använder SLU:s e-post ska den alltid signeras med SLU:s officiella e-postsignatur. Tillsammans skickar vi tusentals mejl från SLU varje dag och det är viktigt att SLU håller en enhetlig och trovärdig avsändare.

Tänk på att:

  • Din e-postsignatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll vid SLU och tillhandahåller kontaktuppgifter. Det är viktigt att den är enhetlig och igenkännlig så att den kan särskiljas från spam.
  • Det du skriver i mejlet är antagligen det du vill ska bli läst. Därför är signaturen en del av inramningen, som inte får ta fokus från innehållet eller fungera som en annons.

  • Har du ytterligare kontaktuppgifter, till exempel twitteradress eller en länk till webbplatsen för din verksamhet, fyller du på längst ned i texten, ovanför logotypen.
  • Du kan göra flera signaturer om du till exempel behöver en signatur på svenska och en på engelska.

  • Tips när du ska fylla i raden för avdelning/institution/etc: välj en organisationstillhörighet som är relevant för den du ska kommunicera med. Ju färre desto tydligare, max två.

Skapa din e-postsignatur:

Enklast är att kopiera något av exemplen här nedanför och ändra till dina egna uppgifter. Gör så här: 

1. Välj signatur och kopiera den.

2. Gå in på e-postprogrammet och lägg till signaturen.

3. Ändra till dina uppgifter.

Anställd/doktorand/gästforskare

Förnamn Efternamn
Tjänstetitel
Akademisk titel

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


Avdelning/institution/etc
Box 1234, 123 45 ORT
Besöksadress: Exempelvägen 1
Telefon: 0123-45 67 89, mobil: 070-123 45 67
fornamn.efternamn@slu.se, www.slu.se

Student

Förnamn Efternamn
Student vid Program/Kurs/etc

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


Mobil: 070-123 45 67
användarnamn@stud.slu.se, www.slu.se

Lägg till signatur: Microsoft Outlook 2013 för Windows

Gå in under Arkiv -> Alternativ -> Epost -> Signaturer. 

Klicka på Ny och klistra in den signatur du kopierat i steg 1.

(Du kopierar genom att markera från Förnamn ner till efter logotypen och trycka CTRL och C på tangentbordet. För att klistra in är det CTRL och V.)

Fyll i dina uppgifter och spara.

Lägg till signatur: Microsoft Outlook 2016 för Mac

Gå in under Outlook/Preferences och klicka på knappen Signatures under rubriken E-mail. Klicka sedan på Standard och klistra in den signatur du kopierat i steg 1 spalten till höger. Ändra till dina uppgifter och spara.

Lägg till signatur: Annat e-postprogram

Om du använder ett annat e-postprogram söker du på "Signaturer" i Hjälp-funktionen för ditt program.

Om din e-postadress och www-adress i signaturen inte automatiskt omvandlas till länkar gör du så här: (Outlook för PC): Markera det du vill göra klickbart (till exempel www.slu.se, högerklicka på det markerade, välj Hyperlänk, skriv in http://www.slu.se i rutan Adress, klicka på OK. Eller markera det som ska bli klickbart, klicka på Infoga, klicka på Hyperlänk, skriv in adressen i rutan Adress, klicka på OK.
Standardtypsnitt

Använd följande när du skriver mejlet (ställ in som standardtypsnitt för din e-post):

Typsnitt: Arial regular
Storlek: 9 punkter
Färg: svart

Du kan även hämta hem SLU-logotypen i PNG-format för din epost här.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00