Illustrationer, ikoner, piktogram, linjer, pilar med mera

Senast ändrad: 04 april 2024
Bilden visar exempel på SLU:s illustrationer, ikoner, streck och pilar.

Det finns några olika byggstenar som du kan använda i kommunikationsmaterial för såväl tryck som digitalt material. Med våra unika illustrationer kan du berätta något som inte kan förmedlas med fotografisk bild. Vill du skapa effektfull infografik kan du kombinera några av dessa objekt, färgsätta i ett par av SLU:s profilfärger och lägga till korta texter eller budskap.

Du hittar mer information om de olika objekten i menyn här nedanför. Det finns också en del inspirationsexempel som visar hur vi har använt objekten tidigare.

Illustrationer

Med hjälp av illustrationer kan vi berätta något som inte kan förmedlas med fotografisk bild. Våra ämnesillustrationer har tagits fram för att profilera och marknadsföra universitetet och de är tänkta att spegla våra ämnesområden.

Du som är anställd eller student vid SLU har tillgång till illustrationerna via den interna mediabanken och kan använda dem i informations- och marknadsföringsmaterial men enbart då SLU:s grafiska profil följs och SLU står som huvudavsändare.

SLU:s illustrationer bygger på autentiska bilder och har relevanta motiv kopplade till vår verksamhet. Om vi exempelvis gör en illustration från svenskt hav, illustrerar vi det med inhemska fiskar och växter. Tekniskt illustrerar vi verklighetstroget och relativt detaljerat med fina, tydliga och noggrant ritade konturlinjer. För att ytterligare försäkra oss om ett trovärdigt material har vi låtit experter inom olika områden vid SLU faktagranska och ha synpunkter på illustrationerna.

Illustrationerna kan användas både i tryckt material och digitala kanaler och finns i tre olika utföranden (se exempel i bilden nedan):

 • i svart
 • i svart + profilfärg
 • fyllda med utsnitt ur SLU:s profilkollage

 

Pdf kan användas i många olika program

Vill du använda en illustration i en PPT-presentation? Eller i ett Word-dokument? Det går jättebra. Ladda ner din önskade illustration ur den interna mediabanken. Öppna Powerpoint och din presentation. Välj "Infoga bild" och "Bild från fil".

Uppge illustratörens namn i anslutning till illustrationerna

Kom ihåg att uppge illustratörens namn när du använder illustrationerna. Fredrik Saarkoppel heter illustratören som ursprungligen tog fram konceptet samt ett stort antal illustrationer. Därefter har Infab AB förenklat materialet för att göra det mer användarvänligt och skapat en ny version av varje illustration fylld av detaljer från profilkollaget. En del nya illustrationer har också tagits fram efter hand, dels av medarbetare på kommunikationsavdelningen men också av våra produktionsbyråer.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte hittar den illustration du behöver och därför komplettera med en köpt illustration bör du se till att illustrationen du köper håller samma manér och samma trovärdighet. Du kan även vända dig till en av våra upphandlade byråer och låta dem framställa illustrationen åt dig. Låt gärna en expert inom ämnet säkerställa att illustrationen återger motivet på ett bra sätt.

Det är endast tillåtet att förändra illustrationerna på följande vis:

 • Färgändring till någon av SLU:s olika färger, svart eller vitt.
 • Storleksändring (proportionerlig)
 • Kombination av flera illustrationer


Genom att kombinera olika illustrationer kan du bygga upp en hel miljö.


Illustrationerna kan användas på bildbakgrund, mot färgad platta eller tillsammans med andra, och med eller utan genomskinlighet (opacitet).

Så anpassar du illustrationerna

Den här informationen riktar sig till dig som har Adobe Illustrator och InDesign samt kompetens inom dessa programvaror.

Illustrationer

Illustrationerna kan enkelt användas på olika sätt i lager, färg och opacitet, samt med bildapplikationer. Se dem som pusselbitar med vilka du kan skapa just din unika ämneskombination.

Vill du ändra färg på illustrationerna?

Använd färgerna i SLU:s färgpalett. Illustrationerna är vektoriserade. För att komma åt de enskilda objekten och ändra färg på dessa gör du så här:

 • öppna först filen i Adobe Illustrator,
 • markera alla objekt,
 • kopiera in materialet i Adobe Indesign,
 • markera objekten i Adobe Indesign,
 • och välj en ny önskad färg bland dina färgrutor.

Observera att det inte är tillåtet att förvanska illustrationerna genom att ändra form på dem eller skala om dem på ett oproportionellt sätt.

Ikoner & piktogram

Ikoner och piktogram illustrerar ett sammanhang på ett enkelt sätt, förtydligar en funktion eller stödjer ett budskap. Ikoner är den enklaste formen och har få detaljer. Piktogrammen är utformade som ikonerna men innehåller lite fler delar och är mer informativa.

Ikoner

Font Awesome har färdiga ikoner som vi använder till exempel på webben. Om du ritar egna ikoner, utgå från och försök efterlikna Font Awesomes manér.

Ikoner

Bild av ikoner som föreställer provrör, bok, bärbar dator, en kartnål, en glödlampa, förstoringsglas och en planta.


Font Awesome

Bild av några av Font Awesomes ikoner som föreställer följande motiv: ryggsäck, vandrare, person, tåg, hus, temperatur, musik på dator, planta.Piktogram

Om du behöver ta fram egna piktogram, utgå från stilen nedan. För igenkänning kan specifika piktogram behöva användas, till exempel på brandskyltar.

Bild av ett piktogram som symboliserar brand och visar ett hus med lågor av eld..

Linjer, pilar och punkter

Dessa objekt kan användas för att tydliggöra och förstärka ditt budskap på ett lekfullt sätt.

Bilden visar linjer, streck, prickar och pilar.

Exempel på användning – Infografik

Infografik kombinerar text och bild så att svåra ämnen kan visualiseras på ett enkelt och engagerande sätt.

När du gör infografik kan du använda SLU:s illustrationer, texter, grafiska element och färger. Och kanske även delar av profilkollaget.

Infografiken kan bestå av en illustration där detaljer framhävs och kopplas till siffror och budskap.

Bilden visar en stiliserad skalbagge som är 50% fylld med en färg. Bredvid skalbaggen finns en exempeltext "I skogen lorem ipsum 400 skalbaggar 50%"

Infografik kan även bestå av en bakgrund från ett profilkollage eller en färgplatta där illustrationer, siffror och budskap adderas.

Komplettera med linjer, pilar och punkter för att skapa flöden, riktning och tydlighet.

Bild av två exempel på infografik sammansatt av budskap i text, illustrationer, profilfärger, profilkollaget, varumärkeslöftet, streck, pilar och punkter.

Fakta:

SLU:s grafiska profil och komponenter, som exempelvis våra llustrationer, får endast användas när SLU är avsändare tillsammans med SLU:s logotyp.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen