Illustrationer, ikoner, piktogram och linjer

Senast ändrad: 03 mars 2021

Med hjälp av illustrationer kan vi berätta något som inte kan förmedlas med fotografisk bild. Våra ämnesillustrationer har tagits fram för att profilera och marknadsföra universitetet och de är tänkta att spegla våra ämnesområden. Du som är anställd eller student vid SLU har tillgång till illustrationerna via den interna mediabanken och kan använda dem i informations- och marknadsföringsmaterial.

SLU:s illustrationer bygger på autentiska bilder och har relevanta motiv kopplade till vår verksamhet. Om vi exempelvis gör en illustration från svenskt hav, illustrerar vi det med inhemska fiskar och växter. Tekniskt illustrerar vi verklighetstroget och relativt detaljerat med fina, tydliga och noggrant ritade konturlinjer. För att ytterligare försäkra oss om ett trovärdigt material har vi låtit experter inom olika områden vid SLU faktagranska och ha synpunkter på illustrationerna.

Illustrationerna kan användas både i tryckt material och digitala kanaler och finns i tre olika utföranden:

 • i svart
 • i svart + profilfärg
 • fyllda med utsnitt ur SLU:s profilkollage

Pdf kan användas i många olika program

Vill du använda en illustration i en PPT-presentation? Eller i ett Word-dokument? Det går jättebra. Ladda ner din önskade illustration ur den interna mediabanken. Öppna Powerpoint och din presentation. Välj "Infoga bild" och "Bild från fil".

Uppge illustratörens namn i anslutning till illustrationerna

Kom ihåg att uppge illustratörens namn när du använder illustrationerna. Fredrik Saarkoppel heter illustratören som ursprungligen tog fram konceptet samt ett stort antal illustrationer. Därefter har Infab AB förenklat materialet för att göra det mer användarvänligt och skapat en ny version av varje illustration fylld av detaljer från profilkollaget. En del nya illustrationer har också tagits fram efter hand, dels av medarbetare på kommunikationsavdelningen men också av våra produktionsbyråer.

Illustrationerna finns i tre versioner; i helsvart, svart + lindblom samt fyllda med SLU:s profilkollage.
Genom att kombinera olika illustrationer kan du bygga upp en hel miljö.
Illustrationerna kan användas på bildbakgrund, mot färgad platta eller tillsammans med andra, och med eller utan genomskinlighet (opacitet).

Det är endast tillåtet att förändra illustrationerna på följande vis

 • Färgändring till någon av SLU:s olika färger, svart eller vitt.
 • Storleksändring (proportionerlig)
 • Kombination av flera illustrationer

 

Anpassning av illustrationer, piktogram, ikoner och linjer

Den här informationen riktar sig till dig som har Adobe Illustrator och InDesign samt kompetens inom dessa programvaror.

Illustrationer

Illustrationerna kan enkelt användas på olika sätt i lager, färg och opacitet, samt med bildapplikationer. Se dem som pusselbitar med vilka du kan skapa just din unika ämneskombination.

Vill du ändra färg på illustrationerna?

Använd färgerna i SLU:s färgpalett. Illustrationerna är vektoriserade. För att komma åt de enskilda objekten och ändra färg på dessa gör du så här:

 • öppna först filen i Illustrator,
 • markera alla objekt,
 • kopiera in materialet i Indesign,
 • markera objekten i Indesign,
 • och välj en ny önskad färg bland dina färgrutor.

Observera att det inte är tillåtet att förvanska illustrationerna genom att ändra form på dem eller skala om dem på ett oproportionellt sätt.

Fler byggstenar – ikoner, piktogram och linjer

Ikoner och piktogram illustrerar ett sammanhang på ett enkelt sätt, förtydligar en funktion eller stödjer ett budskap. Ikoner är den enklaste formen och har få detaljer. Piktogrammen är utformade som ikonerna men innehåller lite fler delar och är mer informativa.

Ikoner

I tryck används Glyphicon och på webben Font Awesome. På webben kompletteras ikoner med text av tillgänglighetsskäl.

Piktogram

För igenkänning kan specifika piktogram behöva användas, till exempel på brandskyltar. Se bildexempel i bildspelet. Behöver du ta fram ett eget piktogram? Kontakta kommunikationsavdelningen!

Linjer, pilar och punkter

Dessa objekt kan användas för att tydliggöra och förstärka ditt budskap på ett lekfullt sätt.

Sidansvarig: bild@slu.se