Illustrationer

Senast ändrad: 11 december 2019

Våra ämnesillustrationer har tagits fram för att profilera och marknadsföra universitetet och de är tänkta att spegla våra ämnesområden. Det finns också siluetter från våra olika campusområden. Du som är anställd eller student vid SLU har tillgång till illustrationerna via den interna mediabanken och kan använda dem i informations- och marknadsföringsmaterial.

Illustrationerna kan användas både i tryckt material och digitala kanaler och finns i tre olika utföranden:

  • i svart
  • i svart + profilfärg
  • fyllda med utsnitt ur SLU:s profilkollage

Pdf kan användas i många olika program

Vill du använda en illustration i en PPT-presentation? Eller i ett Word-dokument? Det går jättebra. Ladda ner din önskade illustration ur den interna mediabanken. Öppna Powerpoint och din presentation. Välj "Infoga bild" och "Bild från fil".

Illustrationerna finns i tre versioner; i helsvart, svart + lindblom samt fyllda med SLU:s profilkollage.

Det är endast tillåtet att förändra illustrationerna på följande vis

  • Färgändring till någon av SLU:s olika färger, svart eller vitt.
  • Storleksändring (proportionerlig)
  • Kombination av flera illustrationer

Uppge illustratörens namn i anslutning till illustrationerna

Ange "Illustration: Fredrik Saarkoppel" i anslutning till illustrationerna när du använder dem. Fredrik Saarkoppel tog ursprungligen fram illustrationerna, därefter har Infab AB förenklat dem för att göra dem mer användarvänliga och fyllt dem med profilkollaget.

Fakta:

Ikoner, piktogram och linjer

Ikoner och piktogram illustrerar ett sammanhang på ett enkelt sätt, förtydligar en funktion eller stödjer ett budskap. Ikoner är den enklaste formen och har få detaljer. Piktogrammen är utformade som ikonerna men innehåller lite fler delar och är mer informativa.

Ikoner

I tryck av ikoner används Glyphicon och på webben Font Awsome.

Piktogram

Egna piktogram kan också tas fram. För igenkänning kan
specifika piktogram behöva användas, till exempel på brandskyltar.

Linjer

Linjer, pilar och punkter används för att tydliggöra och förstärka på ett lekfullt sätt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: bild@slu.se