Grafiska element

Senast ändrad: 19 februari 2024

Grafiska element är objekt du kan använda dig av i din formgivning. Här kan du läsa mer om varumärkeslöftet som ordbild och kilen och hur du kan använda dem i din kommunikation.

Ordbilden

Varumärkeslöftet som ordbild är ett av våra två grafiska element, den förklarar vår identitet. 

I vår kommunikation använder vi ordbilden som en payoff – förtydligar vilket universitet vi vill och kan vara.

Ordbilden skapar visuell igenkänning och ska därför inte ändras eller förvanskas. För att stärka vår internationella profil finns den endast på engelska.

Ordbilden ersätter aldrig logotypen och står därför aldrig ensam som avsändare. I en flersidig produktion kan ordbilden och logotypen förekomma på olika sidor.

Användning

Ordbilden får användas i någon av SLU:s färger, i opacitet och med bildkollaget inmonterat. Den placeras i första hand liggande, men kan även vara stående.

Liggande ordbild har alltid frizon runt sig, med logotypen centrerad ovanför.
Storleksförhållandet mellan logotyp och ordbild får inte ändras.

Stående bild får ligga utfallande mot kant och vrids då 90° motsols. Vid stående ordbild ska logotypen inte vridas och den kan placeras på annan plats i närheten.

Du kan ladda ner olika varianter av ordbilden, både med och utan logotyp.
Använd i första hand ordbilden med färglogotyp på vit platta, när det är
möjligt att lägga plattan utfallande i överkant. När det inte är möjligt, till
exempel på profiltröjor, använder du varianten utan vit platta.

Frizon

Frizonen runt ordbilden är höjden av en bokstav (ett x) åt alla håll.

Kilen

Kilen är det andra av våra två grafiska element – en dekorativ ingrediens som skapar en känsla av framåtrörelse.

Kilen används som avdelare mellan bilder eller mellan bild och färgfält. Den ska inte användas med samma färg eller motiv på båda sidor. Kilen ska alltid vara utfallande.

Kilens vinkel sätts proportionerligt efter övrigt innehåll, men ska inte vara så bred att den tar över det visuella intrycket. Kilen ska alltid vara i en av färgerna i vår palett och kan användas med opacitet.

Kilens riktning

Kilen används främst stående med riktning uppåt till höger. Den kan även stå
med spetsen uppåt till vänster om det passar innehållet bättre, eller användas liggande som sidhuvud eller sidfot.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen