Webb - vem gör vad?

Senast ändrad: 04 juli 2023

Här får du veta vem som ansvarar för vad när det gäller webbförvaltningen och webbarbetet, som till stora delar är decentraliserat.

I SLU:s webbplatser ingår förutom externwebben (www.slu.se), medarbetarwebben och studentwebben, även universitetsdjursjukhuset och ett antal subwebbar.

Webbförvaltningen görs på kommunikationsavdelningen i samarbete med utbildningsavdelningen och IT-avdelningen. Webbredaktionen jobbar utifrån en årlig plan och budget. Nyutveckling varvas med hantering av buggar och mindre justeringar.

Webbförvaltningen ansvarar också för webbpublicerarnätverket, episerverbehörigheter, utbildning, support och förankring i webbkommittén, se sidan om SLU:s webborganisation.

Webbredaktionen drar upp riktlinjer för hur vi vill att webben ska se ut (Innehållsstrategi för SLU:s webbplatser) och tillhandahåller instruktioner för hur det ska göras i Episerver.

SLU:s webborganisation består av drygt 200 webbpublicerare. För redaktionellt arbete på enskilda sidor, t.ex. en institutions sidor, ansvarar de utsedda lokala webbpublicerarna. Det betyder att ansvaret för innehållet är decentraliserat.

Vem ansvarar för vad?

EW=externwebben, MW=medarbetarwebben, SW=studentwebben, med tillägget 1=startsidan på respektive webb

 • Webbnyhet på EW, MW eller SWLokal webbpublicerare skriver och publicerar nyhet. 
 • Publicera kalenderhändelse på MW, EW eller SW: Lokala webbpubliceraren lägger in i kalendariet. 
 • Webbnyhet i listningen på EW1Enskild nyhetsvärdering av press@slu.se. 
 • Webbnyhet i listningen på MW1 och SW1: Enskild nyhetsvärdering av internkommunikation@slu.se.
 • Behörighet till Episerver: Se sidan Rollen webbpublicerare. 
 • Utbildning i block och sidtyper: Obligatorisk kurs för den som är utsedd till webbpublicerare. Se sidan Utbildningar...
 • Support i Episerver: Se när nästa webbstuga är planerad på sidan Webbstugor och skypesupport, eller skriv till webbredaktionen@slu.se. Endast för webbpublicerare. 
 • Redigera sidor när ordinarie publicerare är frånvarande: I första hand lokal webbpublicerarkollega, men webbredaktionen@slu.se kan göra det i nödfall.
 • Ny lokal startsida på EW: T.ex. ny centrumbildning. Fråga webbredaktionen@slu.se.
 • Skapa en kampanjsida för stora, tillfälliga kampanjer: Kontakta webbredaktionen@slu.se
 • Skapa kunskapsbanksflöde: Kontakta ew-red@slu.se
 • Uppdatera centrala sidor med nya uppgifter: Kontakta sidansvarig, eller huvudredaktören för respektive webb,  se nedan.

Kontaktinformation

Mats Persson, Kommunikatör
Utbildningsavdelningen, Enheten för utbildningssystem och -media
mats.persson@slu.se, 018-673060