Hoppa till huvudinnehåll

Anpassad kommunikation

Vem vänder du dig till och vad vill du förmedla? Använd bilder som uttrycker engagemang, optimism och framåtanda för att berätta om din verksamhet. Anpassa bilder och budskap så att din målgrupp förstår, känner och gör det du önskar. SLU:s profilkollage används som sammanhållande inramning och kan med fördel kompletteras med verksamhetsbilder anpassade för tillfället och målgruppen.

Övergripande nivå

På den övergripande nivån beskrivs vår verk­samhet generellt med budskap och bilder som visar helhet och bredd. Det finns mycket befintligt material att låna och utgå ifrån till exempel ut­ställningsmaterial, powerpoint­presentation och broschyrer. Visa en helhet genom kontraster och ytterligheter till exempel med bilder på stad och land eller natur och labb.

Verksamhetsnivå

På verksamhetsnivån lyfts en del av SLU fram till en särskild målgrupp. Huvudbudskap och bildval anpassas efter målgruppen.

varumärkesanpassad bild, grön med kil och verksamhetsfoto

Specialare

När du ska skapa en kampanj eller kommunicera ett speciellt event, till exempel ett jubileum, ska du formulera ett kort tydligt budskap, välja en stark bild som återkommer i allt material och använda en färg som sticker ut. Detta för att skapa en igenkänning och nå fram till en specifik målgrupp.

Publicerad: 19 februari 2024 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…