SLU i sociala medier

Senast ändrad: 07 mars 2023

Sociala medier är i dag en viktig kanal för att nå ut med information i samhället. Det är en plats där man träffar människor och både pratar och lyssnar. Sociala medier skapar dörrar utåt till stora delar av samhället och som universitet är det viktigt att SLU tar del av utvecklingen.

Innan du börjar använda sociala medier rekommenderar vi att du sätter dig in i universitetets riktlinjer för sociala medier(pdf) och strategin för sociala medier (pdf).