Konton i sociala medier

Senast ändrad: 02 april 2024

Här listas de konton som finns i sociala medier inom SLU. Det gäller konton för hela eller delar av organisationen, funktioner och ämbeten, men inte personliga konton. Listan hålls uppdaterad genom att ansvarig för ett konto meddelar när det har skapats, men även när det avslutas.

Facebook

Agrarhistoria

APULA Research School for Architecture and Planning for the Urban Landscape

ArtDatabanken

AV-stöd

Black Solider Fly Colony at SLU

Blommar.nu

CEMUS

Centre for Biological Control, CBC

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för naturvägledning

Department of Ecology for equal opportunities

Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU

Department of Molecular Sciences

Ecology Centre, SLU

EPOK / SLU

Etologi och djurskyddsprogrammet, SLU

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Forskning om veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Fossil Free SLU

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd

Gilla naturen

Green Innovation Park

Grisforskning SLU Skara

Havsfiskelaboratoriet SLU Aqua

Hippologprogrammet

Hundgenetikgruppen

Institutionen för ekonomi - SLU

Institutionen för energi och teknik

Kattforskning på SLU i Skara

KCF Kompetenscentrum företagsledning

Lanna forskningsstation

Matologi

Naturens kalender

Naturvägledare (Centrum för naturvägledning)

Nordic Nature Health Hub

Plant Link

Program sälar och fiske

Remote Sensing - SLU

Research School “Focus on Soils and Water”

Skogsdatalabbet SLU

SLU

SLU Aqua – Institutionen för akvatiska resurser

SLU bee research

SLU Global

SLU Holding

SLU Hortonom

SLU Kunskapsparken

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Röbäcksdalens forskningsstation

SLU Studentpool

SLU-studentens bekännelser

SLUSS - SLU:s samlade studentkårer

Swedish University of Agricultural Sciences

Ultuna Studentkår

Universitetsbiblioteket

Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Utveckla SLU i Skara

VentureLab SLU

Veterinärmedicinska Föreningen (VMF)

Vi måste prata om skogen

Viltskadecenter

Wildlife biology, 15.0 credits at Grimsö, Department of Ecolgy, SLU

Instagram

Alnarps rehabträdgård

AV-stöd

Dep. Of Biosystem & Technology

Fish & food-web ecology RG

Gilla naturen

Green Innovation Park

Hippologprogrammet

Hur är det att plugga på SLU?

Institutionen för ekonomi

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Matologi

Nationella genbanken

Naturens kalender

SLU

SLU Global

SLU Hortonom

SLU Urban Futures

SLU – VH-fakulteten

SLUSS

Study sustainably

Sälar och fiske

ULS Idrottsförening

Ultuna Studentkår

Viltskadecenter

LinkedIN

SLU

SLU Feed Technology Laboratory

SLU Future Forests

Twitter

ArtDatabanken

CBC

CBM

CEMUS

CNV

emPLANT

EPOK/SLU

Forest Mycology

Framtidens lantbruk

Future Forests

Grisforsk SLU Skara

Mistra Biotech

Naturens kalender

Partnerskap Alnarp

PlantLink

PlantBreedingCollege

Plugga djur

Plugga hållbart

SLU

SLU Aqua

SLU Future Food

SLU Global

SLU miljöanalys

SLU Water Forum

SLUUniLib

Study sustainably

Svenska artprojektet

Swedish LifeWatch

Ultuna Studentkår

Umeå Plant Science Centre

Youtube

CBC – Kompetenscentrum för biologisk bekämpning

Department of Animal Nutrition and Management, SLU

Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Ethology at the Swedish University of Agricultural Sciences SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU

SLU Aqua

SLU Future Food

SLU Global, SLU Sweden

SLUutbildning

SLUUtbildningsMedia

Sveriges lantbruksuniversitet

Swedish University of Agrucultural Sciences

Viltskadecenter