Lagkrav och riktlinjer

Senast ändrad: 02 februari 2024
Bild med ikon för paragraftecken och checklista.

Kommunikation omgärdas av många regler och lagkrav. Vi som myndighet måste självklart följa dem alla. Lagarna reglerar bland annat vilka bilder vi kan använda, hur vi behandlar personuppgifter och språket i offentlig verksamhet. Här hittar du en samling av de lagar som rör våra områden. Hör gärna av dig om det är något vi missat!

Stilguide

Vi har också riktlinjer att förhålla oss till. Ett konsekvent språkbruk underlättar kommunikation och tydliggörs SLU som avsändare. Precis som vi har en grafisk profil som anger vilka färger och teckensnitt vi ska använda har vi därför en språklig profil i form av en stilguide. 

SLU är ett parallellspråkigt universitet

Vi använder både svenska och engelska i vårt arbete. Det innebär att mycket av den information vi producerar behöver översättas. Vi har samlat information om riktlinjer, tips och vilken hjälp du kan få med översättning.


Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.