Hantera dokumentation

Senast ändrad: 08 november 2018

Verksamhetsinformation är all information som påverkar och dokumenterar det som sker i verksamheten. Den är förutsättningen för att skapa verksamhetsnytta. Den måste vara korrekt och tillgänglig.

 Informationsredovisningen består av informationsbeskrivning, informationsförteckning och dokumentation av verksamhetsprocesser. Varje institution eller motsvarande enhet har eget ansvar för informationsredovisningen. 

Policy för hantering av verksamhetsinformation

Policy beslutad av rektor 2017. 

Hur ska digital information kvalitetssäkras?

Styrande dokument:

1. Strategi för bevarande av elektroniska handlingar

- Beslut

- Strategi

2. Metadataprofil

 

Stödjande dokument:

Datahanterings- och bevarandeplan, mall

Format för långtidsbevarande

Praktiska anvisningar, hantering av forskningsmaterial vid projektets början och avslut

Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se