Hantera dokumentation

Senast ändrad: 18 juli 2019

Verksamhetsinformation är all information som påverkar och dokumenterar det som sker i verksamheten. Den är förutsättningen för att skapa verksamhetsnytta. Den måste vara korrekt och tillgänglig.

 Informationsredovisningen består av informationsbeskrivning, informationsförteckning och dokumentation av verksamhetsprocesser. Varje institution eller motsvarande enhet har eget ansvar för informationsredovisningen. 

Policy för hantering av verksamhetsinformation

Policy beslutad av rektor 2017. 

Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se