Hantera dokumentation

Senast ändrad: 24 oktober 2022

Verksamhetsinformation är all information som påverkar och dokumenterar det som sker i verksamheten. Den är förutsättningen för att skapa verksamhetsnytta. Den måste vara korrekt och tillgänglig.

Informationsredovisningen består av informationsbeskrivning, informationsförteckning och dokumentation av verksamhetsprocesser. Varje institution eller motsvarande enhet har eget ansvar för informationsredovisningen. 

Policy för hantering av verksamhetsinformation

Hur ska informationen redovisas?

SLU:s informationsredovisning

SLU.ua - informationsbeskrivning

SLU.ua - informationsförteckning

Styrande dokument:

SLU KS 2013:1-1 Processer och handlingstyper:

1. Processer-och-handlingstyper-for-informationsredovisning-version_1_19_2022.pdf

2.  Verksamhetsområden och processer

  • Stödjande dokument:

Observera att en del dokument som rör Public 360 är länkade dit och därför endast är tillgängliga inom SLU:s nätverk (eller med VPN).

REGISTRERA I PUBLIC 360

REDIGERA ÄRENDEN OCH DOKUMENT I PUBLIC 360

MALLAR

  1. Mall, informationsbeskrivning
  2. Mall, informationsförteckning
  3. Mall, etiketter KS med ram
  4. Mall, etiketter KS utan ram

SNABBGUIDER

SLU:s ARKIVBILDARE I PUBLIC 360

 Arkivbildare och koder i Public 360