Hantera dokumentation

Senast ändrad: 19 februari 2021

Verksamhetsinformation är all information som påverkar och dokumenterar det som sker i verksamheten. Den är förutsättningen för att skapa verksamhetsnytta. Den måste vara korrekt och tillgänglig.

 Informationsredovisningen består av informationsbeskrivning, informationsförteckning och dokumentation av verksamhetsprocesser. Varje institution eller motsvarande enhet har eget ansvar för informationsredovisningen. 

Policy för hantering av verksamhetsinformation


Kontaktinformation
Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)
Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se