Handbok för hantering av forskningshandlingar

Senast ändrad: 02 september 2021

För dig som är forskare, miljöanalytiker eller doktorand. Här hittar du material om och länkar till hantering, bevarande och open access publicering av forskningsdata och -handlingar. Här kan du få en samlad bild av vad som gäller på SLU.

Här hittar du all relevant information och länkar för vidare läsning. 

Handboken är uppdelad i fyra övergripande block


Det finns flera lagar som vi måste förhålla oss till under forskningsarbetets gång. Det finns specifika regler för open access publicering som gäller både forskningsresultat och forskningsdata.Det finns speciella krav på hur vi hanterar och bevarar forskningsmaterial.Det finns också forskningsetiska regler. Således - hur gör man? Vilken hjälp kan du som forskar vid SLU få?


Kontaktinformation

Sidansvarig: karl.pettersson@slu.se