Kontakta universitetsarkivet och registrator

Senast ändrad: 02 maj 2022

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur har en central funktion för stöd och samordning inom informationshanteringen och - förvaltningen.

Har du frågor om hur du kan söka bland SLU:s allmänna handlingar, hur handlingarna är organiserade, vilka styrande och stödjande dokument som finns inom området, vilka standarder som gäller, kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Har du en direkt fråga till orterna eller respektive enhet, kan du vända dig dit.

Du kan besöka Centralarkivet i Uppsala tisdag 12:30–15:30, torsdag 8:30–11:30 eller enligt överenskommelse.


Kontaktinformation

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air) och registrator:

Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ulls hus

Expeditionstid registrator: må-fr kl 9–11, 13–15

E-post registrator: registrator@slu.se

E-post arkivfrågor: arkiv@slu.se

E-post bereda (se digitala flöden): bereda@slu.se

Vi som arbetar på Air

Mats Roos, Arkivarie
Ledningskansliet, Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)
mats.roos@slu.se, +4618672076

Registrering och arkiv LTV-fakulteten

LTV-fakultetens registratur: ltvregistrator@slu.se

Registrering och arkiv S-fakulteten

S-fakultetens registratur: registrator-sfak@slu.se