Kontakta universitetsarkivet och registrator

Senast ändrad: 16 augusti 2019

Dokumentationsenheten har en central funktion för stöd och samordning inom informationshanteringen och - förvaltningen. Enheten deltar också i Data Curation Unit, DCU.

Har du frågor om hur du kan söka bland SLU:s allmänna handlingar, hur handlingarna är organiserade, vilka styrande och stödjande dokument som finns inom området, vilka standarder som gäller, kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Har du en direkt fråga till orterna eller resp. enhet, kan du vända dig dit.

Data Curation Unit, DCU

Dokumentationsenheten samarbetar med biblioteket i sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata, Data Curation Unit (DCU), som ansvarar bl.a. för verksamhetsprocessen för hantering, arkivering och publicering av forskningsdata vid SLU.

Vi som arbetar på dokumentationsenheten

Renata Arovelius, chefsarkivarie, telefon: 018-67 12 83, e-post: renata.arovelius@slu.se

Registrator registrator@slu.se

Christina Nyberg, huvudregistrator, telefon: 018-67 10 18, e-post: christina.nyberg@slu.se

Patrik Spånning Westerlund, telefon: 018-67 10 28, e-post: patrik.spaning.westerlund@slu.se

Karl Pettersson, telefon: 018-67 13 02, e-post: karl.pettersson@slu.se

Mats Karlsson, arkivarie, telefon: 018-67 10 18, e-post: mats.karlsson@slu.se

Maria Sjölund, arkivarie, telefon: 018-67 21 01, e-post: maria.sjolund@slu.se

ALNARP:

Vakant,  telefon: 040-415540  

Postadress: Box 7070, 750 07  Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, plan 5

Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se