Sök information

Senast ändrad: 02 september 2022

Redovisning av informationen från 2013 finns i SLU:s dokumenthanteringssystem Public 360. Information från tiden före 2013 finns i UWA (University Web Archives).

Båda systemen innehåller SLU:s samtliga arkivbildare. I UWA finns också informationen om SLU:s många föregångare.

UWA /University Web Archives)

UWA användes för informationsredovisning fram till och med 2012.