SLU-historia dokumenterad

Senast ändrad: 14 september 2023

SLU:s historia har dokumenterats i olika publikationer, den finns bevarad i våra handlingar. Nu dokumenteras den också genom muntliga berättelser. Lyssna på dem som minns ...

"Oral history", muntlig historia, baseras på utfrågning av personer. Det är viktigt källmaterial och komplement till andra informationskällor.


Kontaktinformation

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)