Public 360 (ärende- och informationshantering)

Senast ändrad: 15 december 2022

Public 360 är SLU:s system för ärende- och informationshantering, där till exempel alla beslutsdokument och protokoll läggs in.

Söka i Public 360

Alla medarbetare vid SLU kan söka fram och läsa protokollen i Public 360.

Lägga in i Public 360

För att kunna registrera i systemet behöver du minst behörighet som handläggare. Kontakta support@slu.se om du saknar åtkomst till Public 360.

Fakta:

Registratorer utses av ansvarig chef på respektive institution/motsvarande genom tilldelning av den administrativa DA-rollen (registrerings- och arkiveringsrollen), för godkännande hos Dokumentationsenheten. Här finns mer att läsa om de administrativa rollerna.

För test, utbildning eller bara för att göra sig hemmastadd finns en testmiljö tillgänglig. Klicka här för manual hur du ansluter till testmiljön.