Public 360 (ärende- och informationshantering)

Senast ändrad: 04 januari 2024

Public 360 är SLU:s system för ärende- och informationshantering, där till exempel alla beslutsdokument och protokoll läggs in.

Söka i Public 360

Alla medarbetare vid SLU kan söka fram och läsa protokollen i Public 360.

Lägga in i Public 360

För att kunna registrera i systemet behöver du minst behörighet som handläggare. Kontakta support@slu.se om du saknar åtkomst till Public 360.

Fakta:

Registratorer utses av ansvarig chef på respektive institution/motsvarande genom tilldelning av den administrativa DA-rollen (registrerings- och arkiveringsrollen), för godkännande hos Dokumentationsenheten. Här finns mer att läsa om de administrativa rollerna.