Ärendehantering i Public 360

Senast ändrad: 07 mars 2023

Här hittar du korta instruktionsfilmer om dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360, till hjälp för dig när du arbetar med ärenden och för dig som vill veta mer om informationshantering.