2.Vad är Open Access?

Senast ändrad: 03 januari 2023

Open Access (OA) eller öppen tillgång innebär att vetenskapliga resultat på ett kontrollerat vis görs permanent och fritt tillgängliga på internet. Forskningen blir möjlig att läsa, använda och ladda ner för alla.

 SLU:s policy för vetenskaplig publicering

Sedan augusti 2020 har SLU antagit en policy för vetenskaplig publicering

I policyn slås fast att alla sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras öppet tillgängligt antingen i en tidskrift eller via parallellpublicering.  Allt fler forskningsfinansiärer kräver också att resultat ska publiceras med öppen tillgång.

 

Fördelar med öppen tillgång

Det finns många fördelar med öppen tillgång för dig som författare bl.a. möjlighet till större spridning och fler citeringar. Det blir också möjligt för fler att tillgå offentligt finansierad forskning när den publiceras öppet.

Hur gör du?

Det finns två sätt att publicera med öppen tillgång. Antingen publicerar du i en tidskrift som tillämpar öppen tillgång eller så parallellpublicerar du ett accepterat manuskript som genomgått sakkunniggranskning i SLUs publikationsdatabas (SLUpub).

Publicerar du med öppen tillgång i en tidskrift kan det tillkomma avgifter. SLU har förhandlat fram avtal med flera förlag (ex. Elsevier, Wiley, Springer etc.) som innebär att SLU täcker denna kostnad. Detta är förbehållet att SLU anges som primär affiliering för corresponding author. Du kan läsa mer om avtalen på SLU-bibliotekets sidor.

Parallellpublicering är tillåtet hos de allra flesta tidskrifter och är ett kostnadseffektivt alternativ när du ska tillgängliggöra dina forskningsresultat. Själva publiceringen kostar inget men det kan tillkomma embargotider från förlaget som gör att den öppna versionens publicering fördröjs i ett antal månader. SLU-biblioteket kan hjälpa dig med parallellpublicering. Genom att parallellpublicera i SLUpub får du hjälp med rättighetshantering, hantering av ev. embargon samt publicering. Läs mer hur du kan parallellpublicera här!

Läs mer

Mer information kring öppen tillgång kan du hitta på bibliotekets webbplats. Där kan du hitta mer information kring öppen tillgång, upphovsrätt och licenser samt om hur du kan bedöma tidskrifters tillförlitlighet och kvalitet.

 

(Texten sammanställd av bibliotekarie Olof Frank, SLU-biblioteket)