2. Open access publicering

Senast ändrad: 02 maj 2019

Open access publicering (OA-publicering) innebär att vetenskaplig, konstnärligt eller annat typ av material tillgängliggörs gratis till allmänheten.

 Definition av OA:

Budapest Open Access Initiative (BOAI) anger följande definition av open access publicering:

"By 'open access' [...] we mean [...] free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts [...], crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited."

OA-publicering gäller digitalt material.  Ursprungligen har OA-publicering tillämpats mest på vetenskapliga texter (så som vetenskapliga tidskrifter och böcker) men har snabbt börjat tillämpas även till konstnärligt material (såsom fotografier, musik, filmer, videoinstallationer, ljudupptagningar), material från eteriska media (exempelvis TV- och radioprogram), patent, datasets, softfer och dataprogram. Under den senaste tiden har initiativ skapats för att göra förskningsdata tillgängliga genom motsvarande OA-databaser.

Former av OA-publicering:

Det finns två olika former av open access publicering. Den gyllene vägen innebär att ett verk publiceras i en OA-publikationskälla. Den gröna vägen (parallell publicering) innebär att lämpliga versioner av ett verk som publiceras i ej-OA-publikationskällor blir öppet tillgängliga genom så kallade parallell publicering eller självarkivering.

Båda två formerna av OA-publicering tillämpas på olika sätt på olika publikationstyper. Det är därför viktigt att veta vilka regler för OA-publicering gäller för exempelvis tidskriftsartiklars gyllene vägen/tidskriftsartiklars gröna vägen, eller för andra publikationstyper (såsom OA gyllene vägen för böcker, bokkapitel, rapporter och konferensbidrag; eller OA gröna vägen för de senastnämnda publikationstyperna)

Öpen tillgång, RRI-tools:  https://www.rri-tools.eu/sv/open-access

Sidansvarig: renata.arovelius@slu.se