2. Vad är öppen vetenskap?

Senast ändrad: 09 februari 2024

Målet med öppen vetenskap är att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället.

Öppen vetenskap inkluderar bland annat öppet tillgängliga publikationer (dvs. öppen tillgång, eng. open access), öppna data och öppna lärresurser. Öppet betyder i det här fallet att vetenskapliga resultat och vetenskapligt material på ett kontrollerat vis görs permanent och fritt tillgängliga på internet.

Två policyer är centrala för SLU:s arbete med öppen vetenskap. I SLU:s policy för vetenskaplig publicering slås fast att alla sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras öppet tillgängligt antingen i en tidskrift eller via parallellpublicering. I SLU:s policy för datahantering står att SLU stödjer FAIR-principerna som är en del av öppen vetenskap. Datahanteringspolicyn slår också fast att en datahanteringsplan ska upprättas, diarieföras och underhållas över tid för nya projekt och undersökning vid SLU. Målsättningen är att data från forskning och miljöanalys ska göras tillgängliga så tidigt som möjligt, så öppet som möjligt och bara med nödvändiga begränsningar.

Läs mer på bibliotekets webb:

(Texten sammanställd av SLU-biblioteket)